Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a systém.

umime.to/MOF


Stáhnout QR kód

Historie počítačů

V dávné historii si lidé ulehčovali počítání například s kuličkovými počítadly (abakus) nebo logaritmickými pravítky. První programovatelný stroj navrhl Charles Babbage v 19. století.

Za druhé světové války byl počítač použit k rozluštění německé šifry Enigma. Na tom se podílel i Alan Turing, který později vymyslel teoretický model počítače. Prakticky využívanou architekturu počítače (po svém autorovi nazývanou von Neumannova), která je používaná dodnes, navrhl John von Neumann.

Vývoj počítačů se často rozděluje do tzv. generací — vývojových fází, které se odlišují součástkami, ze kterých byly počítače složené, jejich rychlostí i použitím.

V 1. generaci velkou část funkčnosti počítače zajišťovaly elektronky. V té době byly počítače pomalé a poruchové, zabíraly velký prostor (typicky celé místnosti) a pro svůj běh vyžadovaly značné množství energie. Nejznámějším zástupcem této generace je počítač ENIAC, který byl postaven ve 40. letech 20. stol. v USA. Na světě bylo tehdy jen velmi málo počítačů, proto se používaly převážně pro náročné matematické výpočty pro armádu nebo pro výzkum. Informace jim byly předávány na děrných štítcích a děrných páskách.

Ve 2. generaci se objevily tranzistory, polovodičové součástky, které v počítačích nahradily elektronky a umožnily tak zvýšení spolehlivosti a rychlosti, zatímco snížily poruchovost. V 60. letech 20. stol. se začaly objevovat sálové počítače, které používaly například firmy pro vedení účetnictví nebo pro matematické výpočty.

Ve 3. generaci se díky integrovaným obvodům začaly počítače zmenšovat a zvyšovat svůj výkon. Integrovaný obvod sdružuje dohromady mnoho tranzistorů. Počítače se běžně nacházely ve výpočetních střediscích, kde bylo možné pronajmout si počítačový čas.

Ve 4. generaci vznikly mikroprocesory, procesory tvořené jediným integrovaným obvodem, které umožnily počítače ještě více zmenšit. Objevily se osobní počítače s grafickým rozhraním a počítače se tak mohly rozšířit i do domácností. Počátky internetu sice sahají až do 50. let 20. století, koncem 80. let 20. století se k němu však připojovalo více a více počítačů a vznikaly první webové stránky. (Nejen) díky internetu a pokračujícímu zmenšování cen i velikostí počítačů se počítače více a více objevovaly v běžném životě. Možnosti jejich využití se rozšířily z čistě matematických výpočtů až do širokého spektra, které známe dnes.

Zavřít

Historie počítačů (lehké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence