Kódování a modelování

Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Binární čísla: aritmetika   
Šifry
Základní šifry   

Práce s daty

Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění
Slovní úlohy s tabulkami
Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy
Slovní úlohy se sloupcovými grafy
Spojnicové grafy   
Slovní úlohy se spojnicovými grafy

Programování v Pythonu

Proměnné a výrazy
Proměnné a číselné výrazy v Pythonu   
Řízení výpočtu
Podmíněný příkaz (if) v Pythonu   
Datové typy a jejich využití
Řetězce v Pythonu   
Seznamy v Pythonu   
Slovníky v Pythonu   
Datové typy: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence