Kódování a modelování

Kódování textu a šifrování
Základní šifry   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Binární čísla: aritmetika   
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Grafy: nejkratší cesty   

Práce s daty

Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění   
Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy   
Slovní úlohy se sloupcovými grafy
Spojnicové grafy   
Slovní úlohy se spojnicovými grafy
Bodové grafy   
Tabulkový editor
Tabulky: buňky, řádky, sloupce   

Programovací jazyk Python

Proměnné a výrazy
Proměnné a číselné výrazy v Pythonu   
Řízení výpočtu
Podmíněný příkaz (if) v Pythonu   
Datové typy a jejich využití
Řetězce v Pythonu   
Seznamy v Pythonu   
Slovníky v Pythonu   
Datové typy: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence