Řetězce v Pythonu

umime.to/MST


Stáhnout QR kód

Nadřazené Programovací jazyk Python » Datové typy a jejich využití » Řetězce v Pythonu
Předcházející Cyklus for v PythonuKódování textu v počítačích
Navazující Slovníky v PythonuPráce se soubory

Zápis řetězců

Řetězce zapisujeme do uvozovek nebo apostrofů. V Pythonu 3 mohou řetězce obsahovat i znaky s diakritikou.

Indexování

K jednotlivým znakům řetězce přistupujeme pomocí indexování hranatými závorkami. Pozor, indexujeme od nuly. Python (na rozdíl od většiny jiných programovacích jazyků) umožňuje indexovat i od konce pomocí záporných čísel.

Pomocí dvojtečky můžeme indexovat podřetězec.

Pokročilejším prvkem pak je využití dvou dvojteček, kde třetí hodnota udává délku skoku:

Iterování přes řetězec

Jednotlivé znaky řetězce můžeme snadno procházet pomocí for cyklu.

Neměnitelnost řetězců

Řetězce jsou v Python neměnitelný datový typ. To je jeden z výrazných rysů, ve kterých se liší od seznamů. Neměnitelnost znamená, že nemůžeme změnit dílčí písmeno v znaku. Musíme vytvořit nový řetězec, ve kterém bude příslušné písmeno změněno.

Operace s řetězci

Řetězce můžeme sčítat (= zřetězit). Řetězce můžeme také násobit celým číslem (= opakovaně zřetězit). Mezi další užitečné operace patří zjištění délky (len) či test na přítomnost podřetězce (in).

Řetězce jsou objekty, které mají k dispozici řadu užitečných metod, které voláme pomocí tečkové notace. Příklady jsou převod na velká/malá písmena (upper, lower), rozdělení řetězce podle zadaného znaku (split), nebo nahrazování podřetězce (replace):

Všimněte si, že zde využíváme takzvanou tečkovou notaci: píšeme text.upper(), nikoliv běžné volání funkce tvaru upper(text). To souvisí s tím, že řetězce jsou reprezentovány jako objekty.

Operace se znaky

Při práci s řetězci se občas hodí i operace pro manipulaci s jednotlivými znaky, především funkce ord a chr, které převádí znaky na celá čísla a zpět:

  • ord(c) vrátí pořadové číslo znaku c,
  • chr(i) vrátí znak s pořadovým číslem i.

Pod „pořadové číslo“ se rozumí číslo v kódování Unicode. Pro základní programátorské úlohy stačí vědět, že písmena jsou v tomto kódování abecedně za sebou (bohužel to však platí jen pro písmena anglické abecedy). Takto tedy můžeme vypsat písmena anglické abecedy:


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Řetězce v Pythonu   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Řetězce v Pythonu   


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Řetězce v Pythonu

Řešené příklady na práci s řetězci v Pythonu.Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu.


Řetězce: základy

Příklady s řetězci: základní indexování a jednoduché operace, použití návodných kódů.

Řetězce: těžší

Sada mírně náročnějších příkladů s řetězci. Všechny jsou stále řešitelné na pár řádků kódu, pokud využijete správný přístup.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence