Cyklus for v Pythonu

umime.to/MSN


Stáhnout QR kód

Nadřazené Řízení výpočtu
Předcházející Proměnné a číselné výrazy v PythonuCykly s proměnnými
Navazující Cyklus while v PythonuVnořené cykly v PythonuŘetězce v PythonuSeznamy v Pythonu

Cykly při programování využíváme pro opakování skupiny příkazů. Opakování označujeme často pojmem iterace.

Cyklus for využíváme, pokud dopředu víme, kolik opakování bude cyklus mít. V ostatních případech využíváme cyklus while.

Jednoduchý for cyklus

Základní využití cyklu for je pro prosté opakování sady příkazů. Pomocí for i in range(10) zopakujeme 10x sadu příkazů. Příkazy, které se mají opakovat, musíme odsadit. Takto tedy vypíšeme desetkrát Ahoj:

Řídící proměnná

V průběhu cyklu se mění hodnota řídící proměnné (ve výše uvedeném příkladu je to i). V každém opakování cyklu tak můžeme provést něco trochu jiného v závislosti na aktuální hodnotě této proměnné. Jakých hodnot řídící proměnná nabývá určuje část za in. Pokud použijeme základní range, bude se řídící proměnná postupně zvětšovat o jedničku. Tento cyklus například vypíše čísla od 0 do 9:

V rámci cyklu můžeme využívat více proměnných, pouze u řídící proměnné se však hodnota mění automaticky. Uvažme tento příklad:

Řídící proměnnou cyklu je x, jehož hodnota se tedy bude postupně měnit (od 0 po 9). U proměnné y se bude hodnota měnit, protože v rámci cyklu máme přiřazovací příkaz do y. Hodnota proměnné z zůstane ve všech opakováních stejná, protože z není řídící proměnná ani do ní v cyklu nic nepřiřazujeme.

Využití range

Při základním použití kombinujeme for cyklus s funkcí range, která vrací interval čísel a řídící proměnná následně nabývá hodnot z tohoto intervalu.

Pozor: V informatice často počítáme od nuly (nikoliv od jedničky jako normální lidi). Na to narážíme i zde: range(n) vrací hodnoty od 0 do n-1.

Pokud funkci range zadáme dva parametry, tj. voláme range(a, b) dá nám interval čísel od a do b-1. Můžeme zadat i třetí parametr, který udává délku skoku. Příklady:

For cyklus se dá využít nejen ve spojení s range, ale i obecněji. Můžeme například použít seznamy:

Ukázky použití for cyklu

Výpis informace o sudosti a lichosti prvních n čísel:

Výpočítet součtu čísel od 1 do n:

Výpis informaci o prvních n mocninách dvojky:


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Cyklus for v Pythonu   


Python želva

Naprogramujte želvu, aby kreslila pěkné obrázky. Želva rozumí pokynům jako je „jdi dopředu“ či „zatoč doprava“. Programy tvoříte pomocí jazyka Python 3. Pro rozcvičení můžete použít verzi želví grafiky v grafickém programování.

Zájemci najdou více informací o želví grafice v knížce od jednoho z autorů projektu Umíme programovat.


Opakování

Nyní využijeme opakování (pomocí for cyklu v Pythonu), což nám umožní snadno vykreslit třeba různé geometrické útvary.

Proměnné

Nyní přidáme proměnné, které nám umožní kreslit obrazce různé velikosti či zatáčet o proměnlivý úhel. To se hodí třeba na pěkné spirály.Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu. Cvičení používá programovací jazyk Python 3.

V tomto cvičení píšete programy, které pracují s textem a čísly. Pokud chcete obrázky, zkuste cvičení Python želva.


Cyklus for v Pythonu

Cyklus for s vnořenou podmínkou

V této sadě jsou příklady, které se řeší pomocí cyklu for s vnořenou podmínkou (if).

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence