Cyklus for v Pythonu

MSN
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/MSN)
Ukázat QR kód

umime.to/MSN


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Cykly při programování využíváme pro opakování skupiny příkazů. Opakování označujeme často pojmem iterace.

Cyklus for využíváme, pokud dopředu víme, kolik opakování bude cyklus mít. V ostatních případech využíváme cyklus while.

Jednoduchý for cyklus

Základní využití cyklu for je pro prosté opakování sady příkazů. Pomocí for i in range(10) zopakujeme 10× sadu příkazů. Příkazy, které se mají opakovat, musíme odsadit. Takto tedy vypíšeme desetkrát Ahoj:

Řídící proměnná

V průběhu cyklu se mění hodnota řídící proměnné (ve výše uvedeném příkladu je to i). V každém opakování cyklu tak můžeme provést něco trochu jiného v závislosti na aktuální hodnotě této proměnné. Jakých hodnot řídící proměnná nabývá určuje část za in. Pokud použijeme základní range, bude se řídící proměnná postupně zvětšovat o jedničku. Tento cyklus například vypíše čísla od 0 do 9:

V rámci cyklu můžeme využívat více proměnných, pouze u řídící proměnné se však hodnota mění automaticky. Uvažme tento příklad:

Řídící proměnnou cyklu je x, jehož hodnota se tedy bude postupně měnit (od 0 po 9). U proměnné y se bude hodnota měnit, protože v rámci cyklu máme přiřazovací příkaz do y. Hodnota proměnné z zůstane ve všech opakováních stejná, protože z není řídící proměnná ani do ní v cyklu nic nepřiřazujeme.

Využití range

Při základním použití kombinujeme for cyklus s funkcí range, která vrací interval čísel a řídící proměnná následně nabývá hodnot z tohoto intervalu.

Pozor: V informatice často počítáme od nuly (nikoliv od jedničky jako normální lidi). Na to narážíme i zde: range(n) vrací hodnoty od 0 do n-1.

Pokud funkci range zadáme dva parametry, tj. voláme range(a, b) dá nám interval čísel od a do b-1. Můžeme zadat i třetí parametr, který udává délku skoku. Příklady:

For cyklus se dá využít nejen ve spojení s range, ale i obecněji. Můžeme například použít seznamy:

Ukázky použití for cyklu

Sudá a lichá

Výpis informace o sudosti a lichosti prvních n čísel:

Součet řady čísel

Výpočet součtu čísel od 1 do n:

Mocniny dvojky

Výpis informaci o prvních n mocninách dvojky:

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Cyklus for v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu


Kód kostky

Navigujte kostku po plánu podle zadaného programu. Procvičení schopnosti číst programy.


Kostky v Pythonu: for cyklus

Základní využití for cyklu v Pythonu je pro opakování nějaké posloupnosti příkazů.

Python želva

Tvorba programů v Pythonu, kreslení obrázků želví grafikou.


Opakování

Nyní využijeme opakování (pomocí for cyklu v Pythonu), což nám umožní snadno vykreslit třeba různé geometrické útvary.

Proměnné

Nyní přidáme proměnné, které nám umožní kreslit obrazce různé velikosti či zatáčet o proměnlivý úhel. To se hodí třeba na pěkné spirály.Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu.


Cyklus for

Cyklus for s vnořenou podmínkou

V této sadě jsou příklady, které se řeší pomocí cyklu for s vnořenou podmínkou (if).

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence