V informatice pracujeme s informacemi o světě kolem nám. Abychom s informacemi mohli pracovat, musíme je umět nějakým způsobem přesně zachytit. Informace lze kódovat mnoha způsoby, například:

  • Dopravní značky jsou obrázky, které kódují informace typu „zákaz vjezdu“ či „dej přednost v jízdě“.
  • Binární soustava kóduje čísla jako posloupnost nul a jedniček.
  • Barvy v obrázku můžeme kódovat pomocí trojice čísel vyznačujících podíl červené, zelené a modré složky.
  • Morseova abeceda kóduje písmena pomocí teček a čárek.

Hlavní užitečná kódování rozebírají sekce kódování informací, kódování obrazu a zvuku a kódování čísel.

Šifry nejen že informaci zakódují, ale navíc se ji snaží i utajit. Šifry lidé využívají již tisíce let, v poslední době mají velmi důležitou roli při komunikaci po internetu.

Zatímco kódování se zabývá především tím jak informace zachytit, modelování se zabývá i tím co chceme zachytit. Model je zjednodušené znázornění skutečnosti. V informatice se velmi často používá modelování pomocí grafů. Na počítačích také můžeme s modely provádět zajímavé simulace.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Kódování a modelování
Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Počítačové ikony
Emodži a Unicode symboly
Kódování informací textem i jinak   
Kódování textu a šifrování
Základní kódování textu   
Zkratky internetové komunikace
Kódování textu v počítačích   
Šifrování: pojmy a principy   
Kódování obrazu a zvuku
Bitmapová grafika   
Vektorová grafika   
Bitmapová vs. vektorová grafika   
Reprezentace barev   
RGB barvy   
Kódování zvuku   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Binární čísla: aritmetika   
Hexadecimální čísla
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Komprese dat   
Přenos dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Grafy: nejkratší cesty   
Izomorfní grafy   
Teorie grafů: základní pojmy   
Teorie grafů: vlastnosti a části grafů   
Teorie grafů: pojmy a abstrakce
Modelování vztahů a systémů
Vlastnosti a vztahy   
Entitně-vztahové modely   
Modelování a simulace
Modely a skutečnost   
Použití modelů a simulací   
Zpětné vazby   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Kódování a modelování
Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Počítačové ikony
Emodži a Unicode symboly
Emodži přísloví
Kódování informací textem i jinak   
Kódování textu a šifrování
Základní šifry   
Šifry s nápadem   
Kódování obrazu a zvuku
RGB barvy   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Izomorfní grafy   
Teorie grafů: základní pojmy   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Kódování a modelování
Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Počítačové ikony
Kódování textu a šifrování
Základní kódování textu   
Šifry s nápadem   
Kódování obrazu a zvuku
Bitmapová grafika   
Vektorová grafika   
RGB barvy   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Grafy slov
Grafy sousednosti


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Kódování a modelování
Kódování textu a šifrování
Základní šifry   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Binární čísla: aritmetika   
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Grafy: nejkratší cesty   


Porozumění

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu či ukázkové modely. Pro každý příklad dostanete několik kontrolních otázek, které otestují vaše porozumění problému.


Modelování a simulace: biologie, příroda

Úkoly se zajímavými interaktivní modely, se kterými můžete experimentovat. Tato sada obsahuje modely zachycují jevy biologických a přírodních systémech.

Modelování a simulace: lidé a doprava

Úkoly se zajímavými interaktivní modely, se kterými můžete experimentovat. Tato sada obsahuje modely zachycují jevy související s lidmi.Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o různých typech problémů.


Kódování a modelování
Kódování textu a šifrování
Základní šifry   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence