V informatice pracujeme s informacemi o světě kolem nám. Abychom s informacemi mohli pracovat, musíme je umět nějakým způsobem přesně zachytit. Informace lze kódovat mnoha způsoby, například:

  • Dopravní značky jsou obrázky, které kódují informace typu „zákaz vjezdu“ či „dej přednost v jízdě“.
  • Binární soustava kóduje čísla jako posloupnost nul a jedniček.
  • Barvy v obrázku můžeme kódovat pomocí trojice čísel vyznačujících podíl červené, zelené a modré složky.
  • Morseova abeceda kóduje písmena pomocí teček a čárek.

Hlavní užitečná kódování rozebírají sekce kódování informací, kódování obrazu a zvuku a kódování čísel.

Šifry nejen že informaci zakódují, ale navíc se ji snaží i utajit. Šifry lidé využívají již tisíce let, v poslední době mají velmi důležitou roli při komunikaci po internetu.

Zatímco kódování se zabývá především tím jak informace zachytit, modelování se zabývá i tím co chceme zachytit. Model je zjednodušené znázornění skutečnosti. V informatice se velmi často používá modelování pomocí grafů. Na počítačích také můžeme s modely provádět zajímavé simulace.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Kódování a modelování
Kódování informací
Kódování textů   
Zkratky internetové komunikace
Kódování obrazu a zvuku
Bitmapová grafika   
Vektorová grafika   
Bitmapová vs. vektorová grafika   
Reprezentace barev
RGB barvy   
Kódování zvuku   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Binární čísla: aritmetika   
Hexadecimální čísla
Šifry
Šifrování: pojmy a principy   
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Komprese dat   
Přenos dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce
Grafy: nejkratší cesty
Teorie grafů: základní pojmy   
Teorie grafů: vlastnosti a části grafů   
Teorie grafů: pojmy a abstrakce


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Kódování a modelování
Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Kódování obrazu a zvuku
RGB barvy   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Šifry
Základní šifry   
Modelování pomocí grafů
Izomorfní grafy   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Kódování a modelování
Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Kódování obrazu a zvuku
Bitmapová vs. vektorová grafika   
RGB barvy   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Šifry
Šifry s nápadem   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce
Grafy slov
Grafy sousednosti


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Kódování a modelování
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Binární čísla: aritmetika   
Šifry
Základní šifry   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce
Grafy: nejkratší cesty


Porozumění

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu či ukázkové modely. Pro každý příklad dostanete několik kontrolních otázek, které otestují vaše porozumění problému.


Modelování a simulace: biologie, příroda

Úkoly se zajímavými interaktivní modely, se kterými můžete experimentovat. Tato sada obsahuje modely zachycují jevy biologických a přírodních systémech.

Modelování a simulace: lidé a doprava

Úkoly se zajímavými interaktivní modely, se kterými můžete experimentovat. Tato sada obsahuje modely zachycují jevy související s lidmi.Modelování a simulace: lidé a doprava

Vznik cest

Otevřete si vzniku cest.

Model znázorňuje postupné vyšlapávání cestiček. Agenti v modelu při pohybu vyšlapávají cesty v trávě. Při přesunech upřednostňují již vyšlapané cesty. Nedostatečně používané cesty zarůstají.

Kliknutím na plán můžete umisťovat domečky. Pokud jsou na plánu alespoň dva domečky, agenti se přesunují mezi nimi. Jinak chodí mezi náhodnými místy na plánu.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence