Algoritmické myšlení

   Rozpoznávání vzorů
   Základy algoritmického myšlení
   Proměnné
   Funkce a zobecňování
   Vývoj programů
Algoritmické myšlení: mix

Logika a řešení problémů

   Logika
   Řešení problémů

Kódování a modelování

   Kódování informací
   Kódování textu a šifrování
   Kódování obrazu a zvuku
   Kódování čísel
   Přenos a komprese dat
   Modelování pomocí grafů
   Modelování vztahů a systémů
   Modelování a simulace

Práce s daty

   Sběr a evidence dat
   Základy práce s daty
   Vizualizace dat: principy
   Vizualizace dat: typy grafů
   Tabulkový editor
   Databáze
   Regulární výrazy

Příprava dokumentů

   Typografie
   Příprava textů a prezentací
   Multimédia
   Webdesign
   Psaní všemi deseti

Digitální technologie

   Hardware
   Software
   Počítačové sítě
   Umělá inteligence
   Strojové učení

Použití technologií

   Práce s informacemi
   Komunikace
   Bezpečnost
   Řešení technických problémů
   Technologie a zdraví

Programovací jazyk Python

   Proměnné a výrazy
   Řízení výpočtu
   Datové typy a jejich využití
   Aplikace programování v Pythonu
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence