Tabulky: početní operace (výpočty)

umime.to/MV2


Stáhnout QR kód

Nadřazené Práce s daty » Tabulkový editor » Tabulky: početní operace
Předcházející Tabulky: buňky, řádky, sloupce
Navazující Tabulky: funkce

Tabulkový procesor lze využít k výpočtům. Vzorce vždy začínají znakem rovná se (=), tedy např. po zadání =5+2 do buňky se vypíše 7.

Základní početní operace se provádějí s použitím následujících znamének.

  • sčítání: +
  • odčítání: -
  • násobení: *
  • dělení: /

Při počítání je výhodné využívat odkazy na jiné buňky. Pokud se změní hodnota v buňce, z níž se berou data pro výpočet, změní se i výsledek výpočtu.

Příklady výpočtů: vymyšlení živočichové

A B C D E
1 oči nohy umí plavat počet v bažině
2 mažout 5 9 ano 15
3 pabuch 6 5 ne 3
4 slizolop 9 3 ano 7
  • =B2+B4 spočítá součet očí mažouta a slizolopa
  • =C2-C3 spočítá rozdíl mezi počtem nohou mažouta a pabucha
  • =C3*E3 spočítá počet nohou všech pabuchů v bažině

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Tabulky: početní operace   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Tabulky: početní operace   


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Tabulky: početní operace   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence