Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností.Tímto způsobem můžete procvičovat širokou škálu znalostí a dovedností: algoritmické myšlení, programování v Pythonu, bezpečnost, práci s daty, ...

Algoritmické myšlení

Rozpoznávání vzorů
Společná vlastnost   
Společná vlastnost: slova
Vzory v posloupnostech   
Číselné řady obrázkově
Popis vzorů   
Číselné řady s popisem
Zpětné inženýrství
Slovní vztahy
Rozklad obrázků na části   
Vzory z dlaždic
Základy algoritmického myšlení
Posloupnost příkazů   
Posloupnosti kouzel
Deaktivace bomby: posloupnosti
Opakování   
Opakovací kouzla
Deaktivace bomby: opakování
Podmínky a větvení   
Podmíněná kouzla: oblékání příšerek
Deaktivace bomby: podmínky
Opakuj dokud   
Vnořené cykly
Proměnné
Proměnné: základní principy
Proměnná kouzla
Deaktivace bomby: proměnné
Cykly s proměnnými
Podmínky s proměnnými
Funkce a zobecňování
Funkce   
Zobecňování programů
Rozklad programů

Logika a řešení problémů

Logika
Logické spojky a pravdivostní tabulky   
Logické výroky
Bájná logika
Negace tvrzení

Kódování a modelování

Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Počítačové ikony
Emodži a Unicode symboly
Kódování informací textem i jinak   
Kódování textu a šifrování
Základní kódování textu   
Zkratky internetové komunikace
Kódování textu v počítačích   
Šifrování: pojmy a principy   
Kódování obrazu a zvuku
Bitmapová grafika   
Vektorová grafika   
Bitmapová vs. vektorová grafika   
Reprezentace barev   
RGB barvy   
Kódování zvuku   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Binární čísla: záporná a desetinná   
Binární čísla: aritmetika   
Hexadecimální čísla
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Komprese dat   
Přenos dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Grafy: nejkratší cesty   
Izomorfní grafy   
Teorie grafů: základní pojmy   
Teorie grafů: vlastnosti a části grafů   
Teorie grafů: pojmy a abstrakce
Modelování a simulace
Modely a skutečnost   
Použití modelů a simulací   
Zpětné vazby   

Práce s daty

Základy práce s daty
Získávání dat   
Zkreslení dat   
Formát dat   
Vyjádření informací slovně a číslem   
Tabulky: základní porozumění   
Řazení dat   
Řazení dat v tabulkách   
Vztahy grafů a tabulek   
Vizualizace dat: principy
Vizuální kódování dat   
Součásti grafů, pojmy   
Vizualizace dat: typy grafů
Rozlišování typů grafů   
Sloupcové grafy   
Koláčové grafy   
Spojnicové grafy   
Bodové grafy   
Tabulkový editor
Tabulky: buňky, řádky, sloupce   
Tabulky: početní operace   
Tabulky: rozsahy   
Tabulky: odkazy   
Tabulky: funkce   
Tabulky: podmínky   
Tabulkový editor: mix
Databáze
Použití databází   
Relační databáze   
SQL: základy   
SQL: select

Příprava dokumentů

Typografie
Typy písma   
Interpunkce a speciální znaky   
Typografické pojmy   
Typografie: mix
Příprava textů a prezentací
Prezentace   
Zdroje, citování   
Textový procesor   
Multimédia
Digitální fotografie
Zvuk   
Webdesign
Webdesign: uživatelské prostředí
Webdesign: pojmy, technologie
Barvy: obecné principy
HTML: základy   
HTML: tabulky a seznamy   
CSS: základy   
CSS: hlavní vlastnosti a jejich použití   
CSS: barvy a jejich použití

Digitální technologie

Hardware
Typy počítačů   
Historie počítačů   
Vstupní a výstupní zařízení   
Procesor a architektura   
Paměť   
Hardware: mix
Software
Software: typy aplikací, příklady   
Vlastnosti softwaru   
Typy souborů   
Operační systémy   
Software: mix
Počítačové sítě
Počítačové sítě: obecné principy   
Počítačové sítě: protokoly   
Počítačové sítě: hardware   
Počítačové sítě: mix
Umělá inteligence
Umělá inteligence: pojmy   
Historie umělé inteligence   
Aplikace a schopnosti umělé inteligence   
Umělá inteligence: realita a fikce   
Umělá inteligence: mix

Použití technologií

Práce s informacemi
Autorství a licence
Vyhledávání na internetu   
Dezinformace, hoaxy, manipulace
Techniky manipulace a argumentační fauly
Metadata   
Komunikace
E-mailová komunikace   
Online spolupráce   
Chování na internetu   
Informační systémy
Digitální identita
Bezpečnost
Hesla a autentizace   
Viry, spam a sociální inženýrství   
Zabezpečení zařízení   
Bezpečnost: mix
Řešení technických problémů
Technické problémy: ovládání počítače
Technické problémy: vstupní a výstupní zařízení
Technické problémy: mobilní zařízení
Technické problémy: mix
Technologie a zdraví
Ergonomie   
Monitoring zdraví

Programovací jazyk Python

Proměnné a výrazy
Proměnné a číselné výrazy v Pythonu   
Logické výrazy v Pythonu   
Proměnné a výrazy: mix
Řízení výpočtu
Podmíněný příkaz (if) v Pythonu   
Cyklus for v Pythonu   
Cyklus while v Pythonu   
Funkce v Pythonu   
Řízení výpočtu: mix
Datové typy a jejich využití
Přehled datových typů   
Řetězce v Pythonu   
Seznamy v Pythonu   
Slovníky v Pythonu   
Objekty v Pythonu   
Datové typy: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence