Prezentace

umime.to/MVP


Stáhnout QR kód

Nadřazené Příprava dokumentů » Příprava textů a prezentací » Prezentace
Předcházející E-mailová komunikaceTextový procesor

Cvičení

Rozhodovačka

Počítačové prezentace doprovázejí představování určitého tématu. Sestávají z jednotlivých slidů (snímků), ty obsahují text či obrázky a jsou graficky upravené.

Prezentace lze zpracovávat a předvádět pomocí k tomu určených aplikací, mezi které patří např. Google Slides (Prezentace), Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Apple Keynote a další.

Počítačová prezentace často bývá promítána pomocí dataprojektoru, může ale být zobrazována i na displeji (např. za účelem sdílení v rámci videohovoru). Ke zvýraznění určitých informací lze použít např. laserové ukazovátko či prezentér, který také umožňuje přepínání slidů na dálku.

Při zpracování prezentace je vhodné dodržet určité zásady, které zajistí efektivní a přehledné předání informací publiku.

 • Prezentace obvykle obsahuje následující součásti:

  • Titulní snímek – obsahuje informace o tématu prezentace či jména autora (autorů).
  • Obsah (seznam kapitol či témat) – zvláště u delších prezentací, když je namístě ujasnit publiku, co bude následovat.
  • Vlastní obsah.
  • Seznam zdrojů, případně odkazy na další informace, závěr.
 • Do prezentace se sluší uvádět zdroje přejatých informací (zpravidla na konec) i obrázků (přímo k obrázkům, nebo též na konec – je-li obrázky nutné citovat, např. při licenci CC BY).

 • Informace v prezentaci není namístě doslovně kopírovat ze zdrojů. Je vhodné je formulovat tak, aby prezentující předávaným informacím sám rozuměl (např. složitější odborné termíny přepsat jednoduššími slovy).

 • Text na slidech je obvykle vhodné uspořádat do bodů formátovaných do odrážkového seznamu.

  • Textu by na slidu mělo být spíše méně, např. 3–5 bodů. To usnadňuje orientaci prezentujícímu i publiku.
  • Body by měly být stručné. Pro jejich zkrácení lze např. vynechat slovesa, využívat pomlčky aj. Krátké body prezentujícího nesvádějí k doslovenému čtení textu.
  • Položky odrážkového seznamu mnohdy nejsou větami, není tedy nutné je zakončovat tečkou. Mohou začínat malým či velkým písmenem, důležitá je v celé prezentaci dodržovat stejný způsob psaní.
 • Prezentace by měla být graficky jednotná. K tomu přispívá využití šablon slidů (např. Titulní snímek, Nadpis a hlavní část aj.).

 • Text by měl být dostatečně velkýkontrastní (tedy barvou odlišný od pozadí, s nímž by neměl splývat).
 • Měl by se dodržovat pravopis a gramatika, ale také typografická pravidla.
 • Součásti slidů by měly být vhodně rozložené, např. obrázky by neměly překrývat jiné obrázky či text.
 • Není namístě nadužívat animace (např. přechody slidů, pohybování s texty či obrázky).

Při samotném předvádění prezentace by prezentující měl:

 • Rozumět tématu, mít přehled (i o informacích uvedených v prezentaci).
 • Hovořit zřetelně, přiměřeně hlasitě. Mluvit směrem k publiku, udržovat s ním kontakt.
 • Obsah komentovat vlastními slovy.

Časté chyby při prezentování jsou např. tyto:

 • Doslovné čtení ze slidů, soustavné dívání se do projekce či do papírů.
 • Neuvědomělé pohyby těla, např. přešlapování, „hraní si“ s předmětem v ruce (např. prezentérem).

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Prezentace   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence