Data jsou údaje, které popisují svět kolem nás. Získáváme je třeba pozorováním nebo měřením. Data můžeme evidovat a analyzovat i na papíře (dříve se to tak běžně dělalo). Dnes pro práci s daty většinou používáme počítače a data ukládáme třeba pomocí tabulkového editoru nebo databází.

Data jsou nejčastěji číselná (čas běhu při závodech, počet hlasů ve volbách, cena výrobku, počet obyvatel), ale mohou být i textová (jméno studenta, oblíbená barva, název státu).

V rámci Umíme informatiku členíme toto téma na několik podtémat:

  • Sběr a evidence dat: Porozumění tomu, jakou podobu data mohou mít a jak je získávat.
  • Základy práce s daty: Základní úkony při práci s daty, jejich vyčítání z tabulek, řazení a znázorňování pomocí tabulek a grafů.
  • Vizualizace dat: typy grafů: Pomocí dobře zvolené vizualizace můžeme datům daleko snáz porozumět. Při práci s daty se tak hodí znát základní typy grafů používaných pro vizualizace.
  • Tabulkový editor: Základní způsob zpracování dat na počítači nabízí tabulkové editory (např. Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc).
  • Databáze (pokročilé téma): Rozsáhlá data ukládáme do databází a pracujeme s nimi pomocí specializovaných programovacích jazyků jako je SQL.
  • Regulární výrazy (pokročilé téma): Při práci s textovými daty často využíváme regulární výrazy, které umožňují popisovat vzory v textu.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Práce s daty
Sběr a evidence dat
Získávání dat   
Vyjádření informací slovně a číslem   
Formát dat   
Zkreslení dat   
Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění   
Řazení dat   
Řazení dat v tabulkách   
Vztahy grafů a tabulek   
Vizualizace dat: principy
Vizuální kódování dat   
Součásti grafů, pojmy   
Nevhodné vizualizace a jejich úpravy
Vizualizace dat: typy grafů
Rozlišování typů grafů   
Sloupcové grafy   
Koláčové grafy   
Spojnicové grafy   
Bodové grafy   
Tabulkový editor
Tabulky: buňky, řádky, sloupce   
Řazení dat v tabulkách   
Tabulky: početní operace   
Tabulky: rozsahy   
Tabulky: odkazy   
Tabulky: funkce   
Tabulky: podmínky   
Tabulkový editor: mix
Databáze
Použití databází   
Relační databáze   
SQL: základy   
SQL: select


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Práce s daty
Vizualizace dat: typy grafů
Rozlišování typů grafů   
Sloupcové grafy   
Koláčové grafy   
Regulární výrazy
Základní vyhledávání   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Práce s daty
Sběr a evidence dat
Zápis dat do tabulky   
Tabulky útvarů
Stavby z kostek: tabulky dílů
Evidence příšerek
Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění   
Logické úvahy o tabulkách
Řazení dat   
Řazení dat v tabulkách   
Vztahy grafů a tabulek   
Tabulkový editor
Řazení dat v tabulkách   
Tabulky: početní operace   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Práce s daty
Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění   
Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy   
Slovní úlohy se sloupcovými grafy
Spojnicové grafy   
Slovní úlohy se spojnicovými grafy
Bodové grafy   
Tabulkový editor
Tabulky: buňky, řádky, sloupce   


Porozumění

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu či ukázkové modely. Pro každý příklad dostanete několik kontrolních otázek, které otestují vaše porozumění problému.


Sloupcové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Plošné grafyKrok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o různých typech problémů.


Práce s daty
Sběr a evidence dat
Získávání dat   
Základy práce s daty
Řazení dat v tabulkách   
Vizualizace dat: principy
Nevhodné vizualizace a jejich úpravy
Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy   
Tabulkový editor
Řazení dat v tabulkách   
Tabulky: početní operace   
Tabulky: funkce   


Tabulky

Cvičení na práci s tabulkovými editory. Data máte k dispozici jako soubory ve formátech CSV a XLSX, které si můžete otevřít ve svém oblíbeném tabulkovém editoru (například Excel nebo LibreOffice). Můžete též využít připravený link na Tabulky Google a řešit přímo v prohlížeči. Jako řešení zadáváte pouze odpověď na položenou otázku.


Olympijské medaile

Sada příkladů, které využívají data o medailích z Letních olympijských her 2016.

Státy

Sada příkladů, které využívají data o státech světa.

Výdaje z výletu

Skupina fiktivních kamarádů se vydala na výlet a potřebuje pomoc s vyúčtováním.

Statistiky jmen

Sada příkladů, které využívají statistiky o křestních jménech za posledních 60 let.

Počasí

Sada příkladů, které využívají data o teplotě v ČR a jednotlivých krajích za několik let.Regulární výrazy

Regulární výrazy jsou velice užitečný nástroj pro vyhledávání v textu. Mají bohaté využití v programování, ale můžete je využít i jinde. Například některé textové editory nabízí vyhledávání a nahrazování pomocí regulárních výrazů. Naučit se používat správně regulární výrazy není úplně jednoduché, složitější výrazy vypadají občas jako rozsypaný čaj nebo černá magie... Ale nebojte, máme tu pro vás i nějaké jednodušší úlohy na rozcvičení.


Základní vyhledávání

Tato sada slouží jako trénink k použití cvičení a vyzkoušení základních operátorů jako je tečka a hvězdička.

Skupiny znaků

Tato sada nabízí jednoduché příklady na skupiny znaků, které v regulárních výrazech značíme hranatými závorkami či speciální zkratkou za zpětným lomítkem.

Kvantifikátory

Kvantifikátory značí opakování. Základními kvantifikátory v regulárních výrazech jsou hvězdička a plus. Vyzkoušíme si také složené závorky.

Hranice

V této sadě procvičíme označování hranic, především začátku a konce celého řetězce.

Nahrazování

Regulární výrazy jsou velmi užitečný nástroj pro provádění automatizovaných změn v textu. Zde si vyzkoušíme několik relativně jednoduchých nahrazení.

Mix: střední

Při praktickém použití regulárních výrazů musíme umět poznat, který operátor kdy použít...

Mix: těžké

Několik náročnějších příkladů na závěr.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence