Tabulky: odkazy

umime.to/MVE


Stáhnout QR kód

Nadřazené Tabulkový editor
Předcházející Tabulky: rozsahy
Navazující Tabulky: podmínky

Cvičení

Rozhodovačka

A1 je odkaz na hodnotu v buňce na řádku 1 ve sloupci A. Takovéto odkazy můžeme použít ve vzorcích, například A1+A2.

Často chceme vzorec nakopírovat do dalších buněk tabulky přetažením (nebo Ctrl+C, Ctrl+V, atd.), abychom podobný výpočet provedli na dalších datech. Například

  • spočítat součet hodnot na každém řádku,
  • porovnat všechny hodnoty v řádku s hodnotou v jedné dané buňce,
  • atd.

Relativní a absolutní odkazy

Absolutní odkaz jako $A$1 odkazuje na hodnotu v buňce A1 a zkopírováním se nezmění. Pokud bychom v třetím řádku tabulky chtěli mít hodnoty ve druhém řádku zmenšené o hodnotu v A1, mohli bychom do buňky A2 napsat za rovnítko vzorec A$2-$A$1 a nakopírovat jej do dalších buněk ve třetím řádku. Vzorce ve třetím řádku budou postupně vypadat takto A$2-$A$1, B$2-$A$1, C$2-$A$1,… Absolutní odkaz na buňku A1 se nakopírováním nezmění. Absolutní souřadnice $2 se také nakopírováním nezmění. (I když v tomto případě by se souřadnice 2 nezměnila, ani kdyby u ní nebyl dolar, protože kopírujeme v rámci jednoho řádku.)

Relativní odkaz jako A1 odkazuje, pokud jej použijeme ve vzorci v buňce B1 na hodnotu v sousední buňce vlevo. Nakopírujeme-li relativní odkaz, bude opět ukazovat na hodnotu v sousední buňce vlevo od buňky, kam vzorec nakopírujeme. Například nakopírováním vzorce =2*A1 z buňky B1 do C2 způsobíme, že v C2 bude vzorec =2*B2.

Spočítat součet hodnot v prvních pěti buňkách na každém řádku můžeme tak, že do prvního řádku napíšeme rovnítko a vzorec SUM($A1:$E1) a nakopírujeme tento vzorec do dalších buněk dolů. V dalších řádcích zůstanou ve vzorci stejné souřadnice s $, ale změní se čísla řádků, na druhém řádku bude SUM($A2:$E2).

Zajímavost: Spočítat součet hodnot v prvních pěti buňkách na každém řádku můžeme i tak, že použijeme vzorec SUM(A1:E1) a nakopírujeme tento vzorec do dalších buněk do stejného sloupce dolů. V dalších řádcích zůstanou ve vzorci stejné sloupcové souřadnice, protože kopírujeme rovně dolů, ale změní se čísla řádků, na druhém řádku bude SUM(A2:E2) atd. Když ale použijem v buňce F1 vzorec SUM($A1:$E1), můžeme jej nakopírovat i diagonálně do G2, F3, H4 a v těchto buňkách se objeví vzorce SUM($A2:$E2), SUM($A3:$E3) a SUM($A4:$E4) s nezměněnými souřadnicemi sloupců.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Tabulky: odkazy   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence