Tabulky: buňky, řádky, sloupce

umime.to/MV1


Stáhnout QR kód

Nadřazené Práce s daty » Tabulkový editor » Tabulky: buňky, řádky, sloupce
Předcházející Tabulky: základní porozumění
Navazující Tabulky: rozsahyTabulky: početní operace

V listech tabulky v tabulkovém procesoru (editoru) jsou data uspořádaná do řádků a sloupců. Sloupce jsou označené písmeny (A, B, C…) a řádky čísly (1, 2, 3…). Každá buňka má tedy určitou pozici, kterou lze vyjádřit označením sloupce a řádku, v nichž se nachází. Například:

  • A1 – Odkaz na obsah buňky ve sloupci A a v řádku 1.
  • C10 – Odkaz na obsah buňky ve sloupci C a v řádku 10.

Rozepsaný příklad: adresy buněk v tabulce

A B C D E F
1 A1 B1 C1 D1 E1 F1
2 A2 B2 C2 D2 E2 F2
3 A3 B3 C3 D3 E3 F3
4 A4 B4 C4 D4 E4 F4

Záhlaví (to se nachází zpravidla v prvním řádku) či první sloupec tabulky obvykle obsahují informace o tom, jaká data jsou obsažena v dalších řádcích či sloupcích.

Příklad tabulky se záhlavím: vymyšlení živočichové

A B C D E
1 oči nohy umí plavat počet v bažině
2 mažout 5 9 ano 15
3 pabuch 6 5 ne 3
4 slizolop 9 3 ano 7
  • V buňce C1 informace o tom, že ve sloupci následují počty nohou.
  • V buňce A3 je informace o tom, že v řádku budou následovat informace o pabuchovi.
  • Počet nohou pabucha je pak v buňce C3.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Tabulky: buňky, řádky, sloupce   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Tabulky: buňky, řádky, sloupce   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence