Tabulky: funkce (základní vzorce)

MUG
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/MUG)
Ukázat QR kód

umime.to/MUG


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

V tabulkovém procesoru lze používat funkce. Jejich využití vypadá takto: =NÁZEVFUNKCE(argument). Argument představuje data, s nimiž funkce bude pracovat. Může se jednat o číselné hodnoty (např. 2, 0,01), odkazy na buňky či rozsah (např. B2, B2:C5), vzorce či další funkce. Argumenty se v českém uživatelském prostředí oddělují středníkem (;), v anglickém čárkou (,).

Základní funkce (mimo těch souvisejících s podmínkami) uvádíme dále. Cvičení v této kapitole pracují hlavně s anglickými názvy funkcí (ty často odpovídají označení funkcí v programovacích jazycích).

funkce význam název v češtině
SUM(rozsah) Spočítá součet hodnot v rozsahu. Např. =SUM(A1:A3) spočítá =A1+A2+A3. SUMA
MIN(rozsah) Najde nejmenší hodnotu v rozsahu.
MAX(rozsah) Najde největší hodnotu v rozsahu.
AVERAGE(rozsah) Spočítá aritmetický průměr hodnot v rozsahu. Aritmetický průměr čísel 1, 1, 1, 2, 55 je 12. PRŮMĚR
MEDIAN(rozsah) Spočítá medián hodnot v rozsahu (medián je číslo, které je větší nebo rovno alespoň polovině hodnot a zároveň menší nebo rovno alespoň polovině hodnot). Medián čísel 1, 1, 1, 2, 55 je 1.
COUNT(rozsah) Spočítá počet buněk s číselnými hodnotami v rozsahu. POČET
ABS(číslo) Spočítá absolutní hodnotu čísla.
SIGN(číslo) Spočítá znaménko čísla (-1 pro záporné, 0 pro nulu a 1 pro kladné číslo).
ROUND(číslo; počet) Zaokrouhlí číslo na zadaný počet desetinných míst, pokud není zadaný počet, zaokrouhluje se na celá čísla. ZAOKROUHLIT
ROUNDUP(číslo; počet) Zaokrouhlí číslo nahoru na zadaný počet desetinných míst. Pokud není zadaný počet, zaokrouhluje se na celá čísla. Lze zadat záporný počet desetinných míst, např. počet -3 znamená zaokrouhlení nahoru na tisíce.
ROUNDDOWN(číslo; počet) Zaokrouhlí číslo dolů na zadaný počet desetinných míst. Pokud není zadaný počet, zaokrouhluje se na celá čísla. Lze zadat záporný počet desetinných míst, např. počet -1 znamená zaokrouhlení dolů na desítky.
DEGREES(úhel) Převede úhel v radiánech na úhel ve stupních. DEGREES(1,570796327) vyjde 90.
RADIANS(úhel ve stupních) Převede úhel ve stupních na úhel v radiánech. RADIANS(90) vyjde 1,570796327.
SIN(úhel) Spočítá sinus úhlu, úhel je zadaný v radiánech. SIN(1,570796327) vyjde 1.
COS(úhel) Spočítá kosinus úhlu, úhel je zadaný v radiánech. COS(1,570796327) vyjde 0.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Tabulky: funkce  
Zobrazit souhrn tématu


Krok po kroku

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Tabulky: funkce  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence