Bodové grafy

umime.to/MX6


Stáhnout QR kód

Nadřazené Práce s daty » Vizualizace dat: typy grafů » Bodové grafy
Předcházející Spojnicové grafy

Bodový graf (scatter plot) znázorňuje hodnoty dvou proměnných vztahujících se ke stejnému objektu. Například následující graf zobrazuje průměrnou teplotu v lednu a červnu pro různá evropská města.

Bodový graf může zobrazovat informace i o další proměnných pomocí různých ztvárnění bodů. Například v následujícím graf ukazuje pro státy světa dvě hlavní proměnné: střední délku života mužů a střední délku života žen. Tyto proměnné určují polohu bodů. Krom toho graf ještě zobrazuje velikost populace jednotlivých států (velikost bodů) a jejich příslušnost ke kontinentům (barva bodů).

Varianta bodového grafu s různě velkými body se někdy nazývá bublinový graf (bubble chart).


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Bodové grafy   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Bodové grafy   


Porozumění

about_short-porozumeni


Bodové grafyNAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence