Pojem „graf“ má bohužel v češtině několik odlišných významů. Mimo jiné máme grafy funkcí, grafy modelující vztahy mezi objekty a grafy znázorňující data. Zde se zabýváme posledním zmíněným významem.

  • Sloupcové grafy typicky používáme pro znázornění hodnot pro několik kategorií (např. počet obyvatel pro jednotlivé státy). Data jsou vyjádřena jako sloupečky.
  • Koláčové grafy využíváme především pro vyjádření „části z celku“ (např. jaká část lidí žije na jednotlivých kontinentech), mají blízký vztah k procentům. Data jsou vyjádřena jako výseče kruhu.
  • Spojnicové grafy využíváme pro data, která jsou přirozeně uspořádána do posloupností, především pro data měnící se v čase (např. průměrná teplota v měsících). Data jsou vyjádřena pomocí lomených čar.
  • Plošné grafy jsou podobné jako spojnicové, ale znázorňují hodnoty pomocí plochy.
  • Bodové grafy využíváme pro vyjádření vztahu mezi dvěma veličinami (např. vztah mezi výškou a hmotností žáků ve třídě). Data jsou vyjádřena pomocí bodů.

Výše uvedené typy grafů je dobré umět rozlišovat. Též se hodí znát jednotlivé součásti grafů a jejich použití.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Vizualizace dat: typy grafů
Rozlišování typů grafů   
Sloupcové grafy   
Koláčové grafy   
Spojnicové grafy   
Bodové grafy   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Vizualizace dat: typy grafů
Rozlišování typů grafů   
Sloupcové grafy   
Koláčové grafy   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy   
Slovní úlohy se sloupcovými grafy
Spojnicové grafy   
Slovní úlohy se spojnicovými grafy
Bodové grafy   


Porozumění

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu či ukázkové modely. Pro každý příklad dostanete několik kontrolních otázek, které otestují vaše porozumění problému.


Sloupcové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Plošné grafyKrok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu. Jednotlivé úlohy jsou v podstatě řešené příklady, na kterých se můžete naučit, jak správně uvažovat o různých typech problémů.


Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence