Rozlišování typů grafů

M4B
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/M4B)
Ukázat QR kód

umime.to/M4B


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Pro různá data se hodí využít různé typy grafů. Tato kapitola se věnuje základnímu přehledu v těchto typech.

Sloupcový graf znázorňuje data pomocí obdélníků (sloupců), ty mohou být uspořádány svisle nebo vodorovně.

Bodový graf popisuje vztah dvou proměnných, jedna je vyznačena na svislé, druhá na vodorovné ose.

Spojnicový graf do určité míry připomíná bodový graf, body jsou navzájem spojeny křivkami. Na vodorovné ose spojnicového grafu jsou obvykle údaje o čase.

Plošný graf podobně jako spojnicový obvykle popisuje vývoj dat v čase. Oblast mezi vyznačenou hodnotou a osou je vyplněna.

Koláčový (výsečový) graf vyznačuje část celku pomocí úhlu. Čím větší je určitá výseč, tím větší část celku znázorňuje.

Pokročilé typy grafů

Histogram zobrazuje rozložení dat pomocí sloupců, jejichž výška odpovídá četnosti dat v daném intervalu. Narozdíl od sloupcového grafu nejsou na vodorvné ose kategorie, ale spojitá proměnná (např. věk).

Krabicový graf (boxplot) umožňuje rychle porovnat vícero rozložení dat. Obdélník zobrazuje interval, ve kterém leží polovina dat, čára uvnitř obdélníku značí medián. Význam čar výcházejících z obdélníku se různí, můžou například zobrazovat maximální rozsah dat.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Rozlišování typů grafů  
Zobrazit souhrn tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Rozlišování typů grafů  
Zobrazit souhrn tématu


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence