Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
Rozlišování typů grafů
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
M37
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

M37
umime.to/M37

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/M37

Rozlišování typů grafů

Pro různá data se hodí využít různé typy grafů. Tato kapitola se věnuje základnímu přehledu v těchto typech.

Sloupcový graf znázorňuje data pomocí obdélníků (sloupců), ty mohou být uspořádány svisle nebo vodorovně.

Bodový graf popisuje vztah dvou proměnných, jedna je vyznačena na svislé, druhá na vodorovné ose.

Spojnicový graf do určité míry připomíná bodový graf, body jsou navzájem spojeny křivkami. Na vodorovné ose spojnicového grafu jsou obvykle údaje o čase.

Plošný graf podobně jako spojnicový obvykle popisuje vývoj dat v čase. Oblast mezi vyznačenou hodnotou a osou je vyplněna.

Koláčový (výsečový) graf vyznačuje část celku pomocí úhlu. Čím větší je určitá výseč, tím větší část celku znázorňuje.

Pokročilé typy grafů

Histogram zobrazuje rozložení dat pomocí sloupců, jejichž výška odpovídá četnosti dat v daném intervalu. Narozdíl od sloupcového grafu nejsou na vodorvné ose kategorie, ale spojitá proměnná (např. věk).

Krabicový graf (boxplot) umožňuje rychle porovnat vícero rozložení dat. Obdélník zobrazuje interval, ve kterém leží polovina dat, čára uvnitř obdélníku značí medián. Význam čar vycházejících z obdélníku se různí, můžou například zobrazovat maximální rozsah dat.

Zavřít

Rozlišování typů grafů (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence