Moduly pro novou výuku informatiky

Moduly představují pomůcku pro snadnější organizaci výuky informatiky. Připravené moduly nabízí konkrétní náměty, jakým způsobem učivo procvičovat a v jakém pořadí. Současně nabízí flexibilitu použití – učitel má možnost uspořádat moduly v rámci školního roku podle potřeb konkrétní školy.

Přehled modulů

Tematický celek RVPNázev modulu4.5.6.7.8.9.1.2.3.4.
Algoritmizace a programování
Algoritmické myšlení a rozpoznávání vzorů
Algoritmické myšlení a základy blokového programování
Blokové programování: podmínky, ladění
Blokové programování: proměnné, vnořené cykly
Blokové programování: funkce a abstrakce
Shrnutí blokového programování a ukázka Pythonu
Programování v Pythonu: základy
Programování v Pythonu: datové typy
Data, informace a modelování
Kódování a šifrování
Modelování, grafy, simulace
Grafika
Informace, reprezentace dat
Digitální technologie
Digitální technologie: použití
Digitální bezpečnost, soukromí, informační gramotnost
Digitální technologie: principy
Digitální technologie (SŠ)
Informační systémy
Práce s daty: základy
Tabulkový editor: základy
Tabulkový editor: výpočty
Vizualizace dat
Pokročilá práce s daty
Typografie a webdesign

Organizace modulů

Modul je členěn do bloků, bloky se skládají z dílčích aktivit. Následující schéma znázorňuje tuto organizaci na konkrétním příkladu:

Pořadí bloků v rámci modulu je vhodné dodržet. V rámci bloku jsou aktivity také řazeny, zde však již není nezbytné se uvedeného pořadí držet přesně ani procházet všechny aktivity. Z každého bloku je však vhodné udělat alespoň některé aktivity.

Použití modulů, tvorba ŠVP

Modul má přiřazeny výstupy z učení, které naplňuje, a výčet RVP výstupů, ke kterým přispívá. Z těchto podkladů lze vycházet při tvorbě školního vzdělávacího plánu. Při dotaci 1 hodiny týdně vychází přibližně 4 moduly na jeden školní rok. Výše uvedená tabulka uvádí, pro které ročníky jsou jednotlivé moduly vhodné.

Rozpisy modulů uvádí pouze aktivity v rámci systému Umíme. Typicky je vhodné tyto aktivity kombinovat s využitím dalších zdrojů a typů aktivit (např. samostatné projekty). Časový rozsah modulu vždy závisí na hloubce probrání tématu a šíři využití dalších zdrojů.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence