Informatika: 8. třída (8. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů

Stejné vzory

Společná vlastnost

Vzory v posloupnostech

Popis vzorů

Zpětné inženýrství

Rozklad obrázků na části

Algoritmické myšlení: Cykly a podmínky

Opakuj N×

Podmínky a větvení

Opakuj dokud

Opakované rozhodování

Vnořené cykly

Cykly a podmínky: mix

Algoritmické myšlení: Proměnné

Změna stavu

Proměnné: základní princip

Přiřazovací příkaz

Výrazy s proměnnými

Cykly s proměnnými

Podmínky s proměnnými

Typy proměnných

Pojmenování proměnných

Použití proměnných

Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů

Vlastnosti a vztahy

Entitně-vztahové modely

Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů

Rozlišování typů grafů

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Plošné grafy

Histogramy

Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu

Sekvence příkazů v Pythonu

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

Cyklus while v Pythonu

Vnořené cykly v Pythonu

Funkce v Pythonu

Řízení výpočtu: mix

Programovací jazyk Python: Aplikace programování v Pythonu

Počítání s čísly

Obrázky

Umělá inteligence a strojové učení: Metody umělé inteligence

Prohledávání stavového prostoru

Splňování podmínek

Optimalizace

Metody umělé inteligence: mix

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence