Informatika: 6. třída (6. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů

Stejné vzory

Společná vlastnost

Vzory v posloupnostech

Popis vzorů

Zpětné inženýrství

Rozklad obrázků na části

Algoritmické myšlení: Cykly a podmínky

Opakuj N×

Podmínky a větvení

Opakuj dokud

Opakované rozhodování

Vnořené cykly

Cykly a podmínky: mix

Algoritmické myšlení: Proměnné

Změna stavu

Proměnné: základní princip

Přiřazovací příkaz

Výrazy s proměnnými

Cykly s proměnnými

Podmínky s proměnnými

Typy proměnných

Pojmenování proměnných

Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů

Vlastnosti a vztahy

Entitně-vztahové modely

Kódování a modelování: Modelování a simulace

Modely a skutečnost

Použití modelů a simulací

Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů

Rozlišování typů grafů

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Plošné grafy

Histogramy

Příprava dokumentů: Multimédia

Digitální fotografie

Zvuk

Příprava dokumentů: Webdesign

Webdesign: uživatelské prostředí

Barvy: obecné principy

Programovací jazyk Python: Proměnné a výrazy

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu

Sekvence příkazů v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

Umělá inteligence a strojové učení: Aplikace umělé inteligence

Robotika

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence