Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a systém.

umime.to/NBL


Stáhnout QR kód

Chování na internetu

Při používání internetu je vhodné myslet na svoji bezpečnost. Lze se zde totiž potkat s nejrůznějšími negativními jevy. Těm je dobré předcházet, vyhýbat se jim, v případě nastání je umět řešitnebát se o nich komunikovat (zvláště mezi dětmi a rodiči).

Kyberšikana je dlouhodobé ubližování jiným lidem prostřednictvím internetu. Jedná se o agresi, která zahrnuje zejména psychický útlak. Agresor (útočník) má převahu nad obětí, kterou obvykle vydírá, zesměšňuje či jí vyhrožuje. Situaci může pomoci např. zablokování agresora a nepokračování v komunikaci. Mnohdy je vhodné, aby kyberšikanu řešila policie.

Obecně je vhodné mít kontrolu nad tím, jaké osobní údaje sdílíme online (např. nastavit určitou dostupnost informací na sociálních sítích).

Nepříjemným jevem je kyberstalking, kdy dochází k pronásledování uživatele a k opakovaným pokusům o kontakt, o který nemáme zájem.

Pojmem sexting se rozumí komunikace o intimních záležitostech, která zahrnuje např. posílání fotografií nahého těla (tzv. nudes) či videí. Pořizování takových materiálů u osob mladších 18 let je jednak za hranou zákona, jednak může být velmi snadno zneužito (např. útočník vyhrožuje, že pokud oběť nesplní jeho požadavky, rozešle její snímky).

Jako kybergrooming se označuje snaha o navázání důvěrného vztahu s obětí (zejména dítětem). Útočník se snaží oběť přimět k osobnímu setkání, které může vyústit až ve zneužití.

Na internetu (respektive obsahu, který nabízí) se člověk může snadno stát závislým, dá se hovořit o tzv. „virtuálních drogách“. Taková závislost se označuje jako netolizmus.

Bezpečnosti na internetu se věnuje např. projekt E-bezpečí.

Zavřít

Chování na internetu (lehké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence