Informatika: 6. třída (6. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů 1 / 41 0 / 34
Algoritmické myšlení: Posloupnosti příkazů 0 / 24 17 / 152
Algoritmické myšlení: Cykly a podmínky 0 / 54 0 / 468
Algoritmické myšlení: Proměnné 0 / 29 26 / 118
Algoritmické myšlení: Funkce a zobecňování 0 / 9 0 / 90
Algoritmické myšlení: Vývoj programů 0 / 4 11 / 45
Algoritmické myšlení: Algoritmické myšlení: mix 2 / 190
Logika a řešení problémů: Logika 0 / 9 2 / 27
Logika a řešení problémů: Řešení problémů 0 / 1 76 / 1173
Kódování a modelování: Kódování informací 1 / 19
Kódování a modelování: Kódování textu a šifrování 0 / 15
Kódování a modelování: Kódování obrazu a zvuku 0 / 11
Kódování a modelování: Kódování čísel 0 / 4 0 / 21
Kódování a modelování: Přenos a komprese dat 0 / 6
Kódování a modelování: Modelování pomocí grafů 0 / 13
Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů 0 / 2
Kódování a modelování: Modelování a simulace 0 / 2
Práce s daty: Sběr a evidence dat 0 / 11
Práce s daty: Základy práce s daty 0 / 20
Práce s daty: Vizualizace dat: principy 0 / 5
Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů 0 / 28 0 / 51
Práce s daty: Tabulkový editor 0 / 17 0 / 108
Příprava dokumentů: Typografie 0 / 7
Příprava dokumentů: Příprava textů a prezentací 0 / 6
Příprava dokumentů: Multimédia 0 / 2
Příprava dokumentů: Webdesign 0 / 2
Příprava dokumentů: Psaní všemi deseti 0 / 468
Digitální technologie: Hardware 0 / 17
Digitální technologie: Software 0 / 9
Digitální technologie: Počítačové sítě 0 / 2
Použití technologií: Práce s informacemi 0 / 6
Použití technologií: Komunikace 0 / 10
Použití technologií: Bezpečnost 0 / 9
Použití technologií: Řešení technických problémů 0 / 6
Použití technologií: Technologie a zdraví 0 / 3
Programovací jazyk Python: Proměnné a výrazy 0 / 1
Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu 0 / 35
Umělá inteligence a strojové učení: Základy umělé inteligence 0 / 5
Umělá inteligence a strojové učení: Aplikace umělé inteligence 0 / 1
Umělá inteligence a strojové učení: Základy strojového učení 0 / 2 0 / 9

Rozpoznávání vzorů

Stejné vzory

Společná vlastnost

Vzory v posloupnostech

Popis vzorů

Zpětné inženýrství

Rozklad obrázků na části

Cykly a podmínky

Opakuj N×

Podmínky a větvení

Opakuj dokud

Opakované rozhodování

Vnořené cykly

Cykly a podmínky: mix

Proměnné

Změna stavu

Proměnné: základní princip

Přiřazovací příkaz

Výrazy s proměnnými

Cykly s proměnnými

Podmínky s proměnnými

Typy proměnných

Pojmenování proměnných

Modelování vztahů a systémů

Vlastnosti a vztahy

Entitně-vztahové modely

Modelování a simulace

Modely a skutečnost

Použití modelů a simulací

Vizualizace dat: typy grafů

Rozlišování typů grafů

Sloupcové grafy

Koláčové grafy

Spojnicové grafy

Bodové grafy

Plošné grafy

Histogramy

Psaní všemi deseti

Prostřední řádek

Druhý řádek

Třetí řádek

Znaky s diakritikou a čísla

Přepis textu

Proměnné a výrazy

Proměnné a číselné výrazy v Pythonu

Řízení výpočtu

Sekvence příkazů v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

Aplikace umělé inteligence

Robotika

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence