Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
Postup strojového učení
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
NDJ
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

NDJ
umime.to/NDJ

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/NDJ

Postup strojového učení

Využití strojového učení zahrnuje následující fáze:

  1. příprava datasetu – může zahrnovat sběr a anotování dat (doplnění požadovaného výstupu)

  2. trénování modelu – určení vhodných hodnot parametrů modelu

  3. testování modelu – na nových datech, které model neviděl během trénování

  4. nasazení modelu – tedy jeho použití pro zadaný úkol

Typy přístupů

Přístupy ke strojovému učení lze rozlišit podle povahy signálu o požadovaném výstupu modelu:

  • učení s učitelem (angl. supervised learning) – požadovaný výstup je součástí trénovacích dat (např. zda je příšerka hodná, zda je e-mail spam). Doplňování požadovaných výstupů se říká anotování dat. Datům s požadovaným výstupem se pak někdy říká označkovaná data.

  • učení bez učitele (angl. unsupervised learning) – trénovací data neobsahují požadovaný výstup, úkolem je najít vzory v datech (např. podobné příšerky, podobné zprávy)

  • posilované učení (někdy též zpětnovazební učení, angl. reinforcement learning) = učení skrze interakci s prostředím zahrnující zpětnou vazbu na provedené akce (např. výhra v šachu, řízení auta bez nehod)

Různé přístupy jsou vhodné na různé typy úloh. Učením s učitelem se typicky řeší regrese, klasifikace, řazení a generování, učením bez učitele shlukování a hledání anomálií, posilovaným učením řízení. Často se však přístupy kombinují.

Modely

Pro řešení úloh strojového učení existuje celá řada modelů. Příkladem jsou lineární modely, rozhodovací stromy a neuronové sítě:

  • Lineární modely určují výstup na základě váženého součtu atributů. Pokud je 2 × počet rukou + 3 × počet nohou menší než 18, pak je příšerka hodná.

  • Rozhodovací stromy určují výstup na základě podmínek. Pokud má příšerka (více jak dvě ruce a nejvýše tři nohy) nebo (nejvýše dvě ruce a právě dvě nohy), pak je hodná.

  • Neuronové sítě se skládají z mnoha propojených neuronů, kde každý neuron počítá relativně jednoduchou funkci (podobně jako lineární model). Protože je ale neuronů hodně, je výsledná funkce určená neuronovou sítí složitá. Neurony jsou typicky uspořádané do několika vrstev. Učení neuronové sítě s mnoha vrstvami se označuje jako hluboké učení (angl. deep learning).

Volba vhodného modelu závisí například na množství dat a požadované interpretovatelnosti výstupů modelu. Neuronové sítě a jiné modely s mnoha parametry se umí naučit velmi složité funkce, ale vyžadují hodně dat a jsou hůře interpretovatelné než lineární modely a rozhodovací stromy.

Učící algoritmy

Učící algoritmus hledá strukturu nebo parametry modelu tak, aby minimalizoval zadanou chybu. Příkladem učícího algoritmu, který se využívá např. pro lineární modely a neuronové sítě, je gradientní sestup (angl. gradient descent). Při gradientním sestupu začneme s náhodnými hodnotami parametrů a ty pak opakovaně upravujeme tak, abychom zmenšili chybu modelu. Jiný učící algoritmus se používá pro budování rozhodovacích stromů: strom postupně zvětšujeme přidáváním rozhodovacích uzlů s podmínkami, které co nejlépe rozdělují příklady.

Příklad učení lineárního klasifikátoru příšerek

Parametry lineárního modelu jsou (a) váha pro počet rukou, (b) váha pro počet nohou a (c) hranice, při které je ještě příšerka klasifikovaná jako hodná: a \cdot \text{[počet rukou]} + b \cdot \text{[počet nohou]} < c

Například pro hodnoty parametrů a = 2, b = 4, c = 20 bude model klasifikovat příšerku jako hodnou tehdy, když 2 \cdot \text{[počet rukou]} + 4 \cdot \text{[počet nohou]} < 20.

Různá nastavení těchto parametrů vedou na různý počet chybně klasifikovaných příšerek. Řekněme, že při hodnotách parametrů a = 2, b = 4, c = 20 model klasifikuje chybně 20 % příšerek. Gradientní sestup by mohl parametry upravit na a = 2, b = 3, c = 18 a snížit tak chybu třeba na 15 %. Gradientní sestup by opakovaně prováděl takovéto drobné úpravy parametrů (spíše ještě drobnější).

Směr změny parametrů, který co nejvíce sníží chybu, závisí na konkrétní chybové funkci a pro mnohé chybové funkce lze tento směr (tzv. gradient) spočítat.

Zavřít

Postup strojového učení (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence