Téma
Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů 0 / 32 0 / 34
Algoritmické myšlení: Základy algoritmického myšlení 0 / 73 17 / 557
Algoritmické myšlení: Proměnné 0 / 17 26 / 167
Algoritmické myšlení: Funkce a zobecňování 0 / 9 0 / 241
Algoritmické myšlení: Vývoj programů 0 / 6 11 / 38
Algoritmické myšlení: Algoritmické myšlení: mix 2 / 249
Logika a řešení problémů: Logika 0 / 10 2 / 37
Logika a řešení problémů: Řešení problémů 76 / 1319
Kódování a modelování: Kódování informací 1 / 14
Kódování a modelování: Kódování textu a šifrování 0 / 16
Kódování a modelování: Kódování obrazu a zvuku 0 / 13
Kódování a modelování: Kódování čísel 0 / 9 0 / 51
Kódování a modelování: Přenos a komprese dat 0 / 6
Kódování a modelování: Modelování pomocí grafů 0 / 13
Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů 0 / 2
Kódování a modelování: Modelování a simulace 0 / 3 0 / 27
Práce s daty: Sběr a evidence dat 0 / 8
Práce s daty: Základy práce s daty 0 / 18
Práce s daty: Vizualizace dat: principy 0 / 5
Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů 0 / 22 0 / 51
Práce s daty: Tabulkový editor 0 / 23 0 / 108
Příprava dokumentů: Typografie 0 / 9
Příprava dokumentů: Příprava textů a prezentací 0 / 7
Příprava dokumentů: Multimédia 0 / 3
Příprava dokumentů: Webdesign 0 / 11
Příprava dokumentů: Psaní všemi deseti 0 / 468
Digitální technologie: Hardware 0 / 17
Digitální technologie: Software 0 / 11
Digitální technologie: Počítačové sítě 0 / 5
Digitální technologie: Umělá inteligence 0 / 5
Digitální technologie: Strojové učení 0 / 10
Použití technologií: Práce s informacemi 0 / 7
Použití technologií: Komunikace 0 / 10
Použití technologií: Bezpečnost 0 / 11
Použití technologií: Řešení technických problémů 0 / 6
Použití technologií: Technologie a zdraví 0 / 3
Programovací jazyk Python: Proměnné a výrazy 0 / 4 0 / 26
Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu 0 / 279
Programovací jazyk Python: Aplikace programování v Pythonu 0 / 36

Rozpoznávání vzorů

Stejné vzory

Společná vlastnost

Vzory v posloupnostech

Popis vzorů

Zpětné inženýrství

Rozklad obrázků na části

Základy algoritmického myšlení

Význam příkazů

Posloupnost příkazů

Opakování

Podmínky a větvení

Opakuj dokud

Opakované rozhodování

Vnořené cykly

Souběžné akce

Základy algoritmického myšlení: mix

Modelování vztahů a systémů

Vlastnosti a vztahy

Entitně-vztahové modely

Psaní všemi deseti

Prostřední řádek

Druhý řádek

Třetí řádek

Znaky s diakritikou a čísla

Přepis textu

Řízení výpočtu

Sekvence příkazů v Pythonu

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

Cyklus while v Pythonu

Vnořené cykly v Pythonu

Funkce v Pythonu

Řízení výpočtu: mix

Aplikace programování v Pythonu

Počítání s čísly

Obrázky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence