Vizualizace dat

7.–9. ročník ZŠ

Vizualizace dat pomocí grafů (sloupcové, koláčové, spojnicové a další). Základní principy vizualizace, nevhodné vizualizace.

Bezprostřední výstupy z učení
  • umí interpretovat základní typy grafů používaných pro vizualizace dat (především sloupcové, koláčové a spojnicové grafy)
  • zná základní principy vizualizace, součásti grafu
  • umí rozpoznat nevhodnou vizualizaci a navrhnout její úpravu

RVP výstupy z učení, ke kterým modul přispívá
  • I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat

Zpět na přehled modulů


Blok 1: Základní typy grafů, vztahy grafů a tabulek
Opakování znalostí, které by žáci typicky měli znát z dřívějších ročníků či matematiky.
Vysvětlující textRozlišování typů grafů
M4B
RozhodovačkaRozlišování typů grafů (střední)
M37
Vztahy grafů a tabulek (střední)
MRH
Vztahy grafů a tabulek (těžké)
MRJ
    
Blok 2: Sloupcové grafy
Sloupcové grafy jsou v základní podobě poměrně intuitivní. Mají však mnoho variací a vyplatí se je důkladně procvičit.
Vysvětlující textSloupcové grafy
MX2
RozhodovačkaSloupcové grafy (střední)
M4C
VpisovačkaSloupcové grafy (střední)
M4P
Čtení s porozuměnímSloupcové grafy
MRV
VpisovačkaSlovní úlohy se sloupcovými grafy (střední)
MRT
RozhodovačkaSloupcové grafy (těžké)
M4M
    
Blok 3: Koláčové s spojnicové grafy
Koláčové s spojnicové grafy představují další typické způsoby vizualizace, které by žáci na ZŠ měli dobře zvládnout.
Vysvětlující textKoláčové grafy
MX3
RozhodovačkaKoláčové grafy (lehké)
MRL
Koláčové grafy (střední)
MRM
Koláčové grafy (těžké)
M4J
Vysvětlující textSpojnicové grafy
MX4
RozhodovačkaSpojnicové grafy (lehké)
MRN
VpisovačkaSpojnicové grafy (lehké)
M3W
Slovní úlohy se spojnicovými grafy (střední)
MRU
RozhodovačkaSpojnicové grafy (střední)
MRO
Spojnicové grafy (těžké)
MRP
Čtení s porozuměnímSpojnicové grafy
MRW
    
Blok 4: Bodové a plošné grafy
Dobré použití a interpretace bodových a plošných grafů již je náročnější.
Vysvětlující textBodové grafy
MX6
RozhodovačkaBodové grafy (střední)
MRR
VpisovačkaBodové grafy (střední)
M33
Čtení s porozuměnímBodové grafy
MRX
Plošné grafy
MRZ
    
Blok 5: Principy vizualizace, součásti grafu
Obecné principy vizualizace, které zobecňují zkušenosti získané příklady pracujícími s konkrétními typy grafů.
Vysvětlující textSoučásti grafů, pojmy
M4O
RozhodovačkaSoučásti grafů, pojmy (střední)
M4L
Součásti grafů, pojmy (těžké)
M7K
Vysvětlující textVizuální kódování dat
M7G
RozhodovačkaVizuální kódování dat (střední)
M7E
    
Blok 6: Nevhodné vizualizace
Rozpoznání nevhodných způsobů vizualizace a návrh jejich vylepšení.
RozhodovačkaNevhodné vizualizace a jejich úpravy (střední)
NAP
Krok po krokuNevhodné vizualizace a jejich úpravy (střední)
M72

V pravém sloupci v tabulce jsou šedě uvedené tříznakové kódy. Tyto kódy fungují jako rychlý odkaz na příslušnou aktivitu. Stačí například napsat tento tříznakový kód na tabuli a žáci mohou využít odkaz tvaru umime.to/MVJ nebo zadat kód do vyhledávacího políčka na vršku stránky.

Zpět na přehled modulů

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence