Digitální technologie: použití

4.–6. ročník ZŠ

Digitální technologie z uživatelského pohledu.

Bezprostřední výstupy z učení
  • umí používat běžně rozšířené digitální technologie
  • dokáže vyřešit jednoduché technické problémy při použití technologií
  • je si vědom základních bezpečnostních rizik a opatření

RVP výstupy z učení, ke kterým modul přispívá
  • I-5-4-01 najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
  • I-5-4-02 propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí
  • I-5-4-03 dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi
  • I-9-4-05 dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení

Náměty na doplňkové aktivity

Téma ergonomie je velmi vhodné doprovodit názornými aktivitami a fyzickými cvičeními ve třídě.

Zpět na přehled modulů


Blok 1: Textový procesor, prezentace
Základní použití aplikací pro přípravu textu a prezentací.
Vysvětlující textTextový procesor
MW2
RozhodovačkaTextový procesor (lehké)
MR3
Textový procesor (střední)
M2Z
Vysvětlující textPrezentace
MVP
RozhodovačkaPrezentace (lehké)
MMP
Prezentace (střední)
MMW
    
Blok 2: Komunikace a spolupráce
Využití digitálních technologií pro komunikaci a spolupráci.
Vysvětlující textE-mailová komunikace
MVO
RozhodovačkaE-mailová komunikace (lehké)
MMO
E-mailová komunikace (střední)
MMX
E-mailová komunikace (těžké)
MPX
Vysvětlující textOnline spolupráce
M1X
RozhodovačkaOnline spolupráce (střední)
M1W
    
Blok 3: Internet
Vyhledávání na internetu, zásady vhodného chování na internetu.
Vysvětlující textVyhledávání na internetu
MWU
RozhodovačkaVyhledávání na internetu (lehké)
MOZ
Vyhledávání na internetu (střední)
MO1
Vysvětlující textChování na internetu
MWB
RozhodovačkaChování na internetu (střední)
MNH
    
Blok 4: Základy digitální bezpečnosti
Přehled základních rizik při použití digitálních technologií a bezpečnostních opatření.
Vysvětlující textHesla a autentizace
MV7
Viry, spam a sociální inženýrství
MV6
Zabezpečení zařízení
MWA
RozhodovačkaHesla a autentizace (lehké)
MO2
Hesla a autentizace (střední)
MNF
Krok po krokuHesla a autentizace (střední)
NAN
RozhodovačkaViry, spam a sociální inženýrství (lehké)
MO3
Zabezpečení zařízení (střední)
MNJ
    
Blok 5: Vybavení počítače
Základní znalosti o hardwaru počítače.
Vysvětlující textVstupní a výstupní zařízení
MVW
RozhodovačkaVstupní a výstupní zařízení (lehké)
M12
Hardware: mix (lehké)
M1E
    
Blok 6: Ergonomie
Základní principy uspořádání pracovního prostředí.
Vysvětlující textErgonomie
MVV
RozhodovačkaErgonomie (lehké)
MMR

V pravém sloupci v tabulce jsou šedě uvedené tříznakové kódy. Tyto kódy fungují jako rychlý odkaz na příslušnou aktivitu. Stačí například napsat tento tříznakový kód na tabuli a žáci mohou využít odkaz tvaru umime.to/MVJ nebo zadat kód do vyhledávacího políčka na vršku stránky.

Zpět na přehled modulů

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence