Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a systém.

umime.to/MR3


Stáhnout QR kód

Textový procesor

Textový procesor je aplikace určená k vytváření a úpravě dokumentů, které obsahují formátovaný text. Tyto dokumenty mohou být zpracovávány např. za účelem tisku či digitálního prohlížení.

Mezi textové procesory patří třeba Microsoft Word (v desktopové i online verzi), Dokumenty Google (Google Docs, pouze v online verzi) či LibreOffice Writer (pouze v desktopové verzi). Typickými editovatelnými formáty pro ukládání textových dokumentů jsou ODT (to je otevřený formát) či DOCX, dokumenty určené jen ke čtení/prohlížení se běžně exportují do formátu PDF.

Mezi základní možnosti formátování textu patří nastavení určitého fontu, velikosti písma, tučného řezu písma () či kurzivy (). Ručně nastavené formátování textu bývá možné vymazat ().

Více položek je možné zorganizovat do odrážkového () či číslovaného () seznamu. Do dokumentu bývá též možné vkládat tabulky (), textové rámce, geometrické tvary či matematické vzorce.

Text v dokumentu lze zarovnat, např. doleva () či do bloku (). Též lze nastavovat odsazení ve svislém směru, předsazení prvního řádku odstavců či určitou velikost řádkování.

Co se týče pozicování textu, obecně platí, že je nevhodné používat k odsazování mezery (lze nastavit zarovnání či předsazení prvního řádku) či vkládání prázdných řádků (lze nastavit svislé odsazení či vložením konce stránky text posunout na začátek nové stránky). Textový procesor text na konci řádku sám zalomí (tedy text pokračuje na dalším řádku), obvykle je možné využívat automatické dělení slov.

Textový procesor obvykle umožňuje do určité míry kontrolovat pravopis a gramatiku ().

V textovém procesoru bývá možné nastavit formát stránky, velikost okrajů (čím menší okraje, tím více prostoru je pro samotný obsah dokumentu). Do textového dokumentu bývá možné vkládat obrázky, ty se mnohdy nechávají obtékat textem.

Při digitálním zpracování textu je výhodné používat styly textu. Nastaví se jimi např. podoba normálního textu či určité úrovně nadpisů. Styly textu zajistí jednotný vzhled dokumentu. Při změně definice stylu (např. nadpis 2. úrovně) se změní veškerý text daného stylu (např. všechny nadpisy 2. úrovně). Když mají nadpisy v dokumentu nastavený patřičný styl, textový procesor na základě toho obvykle dokáže automaticky vygenerovat obsah (včetně čísel stránek).

Zavřít

Textový procesor (lehké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence