Proměnné: základní principy

umime.to/MXN


Stáhnout QR kód

Nadřazené Algoritmické myšlení » Proměnné » Proměnné: základní principy
Předcházející Změna stavu
Navazující Cykly s proměnnýmiPodmínky s proměnnýmiProměnné a číselné výrazy v Pythonu

Proměnná je pojmenované úložiště, které udržuje hodnotu. Tuto hodnotu můžeme číst i měnit:

x ← 3 Do proměnné x uložíme hodnotu 3.
x ← 5 Do proměnné x uložíme hodnotu 5. Původní hodnota (3) se tím přepíše a není již dostupná.
x + 4 Výraz z proměnnou, který nabývá hodnoty 9. Proměnná se nijak nemění.
x ← x + 4 Hodnotu proměnné x zvětšíme o 4. Proměnná má nyní hodnotu 9.
x > 7 Podmínka vyjadřující, že hodnota proměnné x je větší než 7.

Je důležité rozlišovat mezi přiřazením a rovností:

  • x ← 3 je akce přiřazení: „přiřaď do proměnné x hodnotu 3“
  • x = 3 je vyjádření rovnosti (stejně jak jej používáme v matematice): podmínka vyjadřující, že nastává situace, kdy x je rovno 3

Zápis těchto dvou konceptů není všude stejný. V mnoha současných programovacích jazycích se pro označení přiřazení používá zápis s rovnítkem, tj. zápis x = 3 vyjadřuje přiřazení, kdežto rovnost se zapisuje x == 3.

Následující příklady ilustrují posloupnosti příkazů s proměnnými. Pořadí, v kterém příkazy provádíme, je velmi důležité:


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Proměnné: základní principy   
Proměnná kouzla
Deaktivace bomby: proměnné


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Proměnné: základní principy   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Proměnné: základní principy   
Proměnná kouzla


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence