Typografické pojmy

umime.to/MXO


Stáhnout QR kód

Nadřazené Příprava dokumentů » Typografie » Typografické pojmy
Předcházející Typy písmaInterpunkce a speciální znaky
Navazující Webdesign: pojmy, technologie

Cvičení

Rozhodovačka

Písmo je souborem znaků (glyfů). Určitá kresebná varianta písma se označuje jako řez (např. tučné písmo, kurziva = italika), skupina řezů tvoří rodinu písma. Sada znaků jednotného stylu, zejména ve spojení s digitální technologií, se nazývá font. Možnost plynulého nastavení kresebných variant (např. tloušťky, šířky znaků aj.) v současnosti nabízejí tzv. variabilní fonty.

S písmem jsou spojeny např. tyto pojmy:

  • MAJUSKULE, VERZÁLKA – velké písmeno
  • minuskule, minuska – malé písmeno
  • kapitálka – velké písmeno velikosti malého, jako řez se používá k vyznačování
  • ligatura – slitek znaků, často např. „fi“, „fl“
  • index – horní či dolní, zmenšená varianta znaku používaná zpravidla ve vědeckém zápisu

Jako diakritické znaménko (akcent) se označuje znaménko v bezprostředním okolí písmene, které pozměňuje jeho význam/výslovnost (např. háček). Interpunkční znaménka se vkládají mezi písmena, upravují členění textu (např. tečka, dvojtečka, vykřičník).

Linie tvořící osnovu písma se označují jako dotažnice, základní linie, na níž písmena „sedí“, se nazývá účaří. Obvykle svislou vzdálenost řádků, respektive účaří, určuje proklad.

Text je možné zarovnávat zpravidla doleva, na střed, doprava či do bloku (v takovém případě se první slovo nachází na samotném začátku řádku a končí na jeho samém konci). Na začátku nebo konci stránky (či sloupce) by neměly být osamocené řádky (vdovy, sirotci, též souhrnně parchanty).

Prostrkání je vzdálenost znaků. Jako kerning se označuje specifické prostrkání mezi určitými znaky (např. ve slově VLTAVA bude horní tah T nad spodním tahem L, aby mezi písmeny nevznikla příliš velká optická mezera).


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Typografické pojmy   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence