Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
Přenos dat
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
M1O
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

M1O
umime.to/M1O

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/M1O

Přenos dat

Informace jsou v počítači vždy nějak zakódované, tedy zaznamenané určitým ustáleným způsobem. Zakódování stejné informace pro různé účely (uložení, přenos, zobrazení) může vypadat úplně jinak. Informace se kódují do datového proudu, tedy do řady bytů, se kterou počítač může pracovat.

V současnosti neustále probíhá přenos dat mezi počítači, z velké části po internetu, avšak i jinými způsoby. Přenos mezi příjemcem a odesílatelem probíhá přes komunikační kanál, což je většinou skupina více různých prostředků (softwarových, hardwarových, …), které spolupracují, aby přenos dat mohl fungovat.

Přenosová rychlost je jednotka, která měří množství dat přenesených za určitou jednotku času. Základní jednotka je b/s (bit za sekundu), někdy také bps (bit per second). Používá se i B/s (byte za sekundu) a násobné jednotky jako kb/s, Mb/s apod.

Chyby při přenosu

V komunikačním kanálu na zprávy působí šum, který může data poškodit — na některém místě v datovém proudu se místo 0 objeví 1 nebo naopak. Proto často využíváme redundance — posíláme spolu se zprávou nějakou další informaci, která nám pomůže odhalit chybu, nebo ji rovnou opravit. Příklady redundancí jsou:

  • Kontrolní součet je číslo nebo řetězec, který pošleme spolu se zprávou. Jednoduchá metoda kontrolního součtu je sečíst hodnoty všech bytů, často se však používají i mnohem složitější funkce.
  • Do paritního bitu uložíme 1, pokud je počet 1 v daném úseku dat lichý a 0, pokud je počet 1 sudý.
  • Kontrolním číslem doplníme zprávu tak, aby celý datový proud měl určitou vlastnost, např. aby součet hodnot všech bytů byl dělitelný určitým číslem.
  • Poslání celé zprávy třikrát nám sice umožňuje chyby rovnou opravovat, posíláme však trojnásobný objem dat.

U přijaté zprávy zkontrolujeme, jestli redundance stále sedí (např. znovu spočítáme kontrolní součet a porovnáme s obdrženým). Pokud něco není v pořádku, můžeme zkusit chybu opravit, případně požádat odesílatele o opětovné poslání.

Signál

Data jsou přenášena pomocí signálu, který má dva druhy.

Analogový signál je spojitý a mnohem citlivější vůči šumu. Může nabývat nekonečně mnoha hodnot. V současnosti už se pro přenos dat nepoužívá tolik často. Aby s analogovým signálem mohly pracovat počítače, je nejprve potřeba ho převést na digitální.

Digitální signál je nespojitý a nabývá omezeného počtu hodnot, v informatice to jsou typicky 0 a 1. Nyní je hojně využíván pro přenos dat mezi počítači.

Na obrázku je analogový signál znázorněn oranžovou linkou a digitální pomocí modrých bodů.

Zavřít

Přenos dat (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence