Logické spojky a pravdivostní tabulky

umime.to/MUM


Stáhnout QR kód

Nadřazené Logika
Předcházející Logické výroky
Navazující Podmínky s proměnnýmiLogické výrazy v Pythonu

Pravdivostní hodnoty

V informatice používáme většinou zaměnitelně následující:

  • 1 = true = pravda
  • 0 = false = nepravda

Logické spojky

Zápis       Název Význam
not X negace neplatí X
X and Y konjunkce, a zároveň X a Y platí současně
X or Y disjunkce, nebo platí alespoň jedno z X a Y
X xor Y exkluzivní nebo platí právě jedno z X a Y
X \Rightarrow Y implikace, jestliže-pak pokud platí X, pak platí i Y
X \Leftrightarrow Y ekvivalence, právě když X platí právě tehdy, když platí Y

Pravdivostní tabulka logických operací

X Y X and Y X or Y X xor Y X \Rightarrow B X \Leftrightarrow Y
0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 1

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Logické spojky a pravdivostní tabulky   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Logické spojky a pravdivostní tabulky   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence