Logické výrazy v Pythonu

MSX
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/MSX)
Ukázat QR kód

umime.to/MSX


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Logické výrazy Python vyhodnocuje na hodnoty True (pravda) a False (nepravda). Přesný zápis těchto konstant bývá zdrojem chyb:

  • Velké písmeno je důležité: True je logická konstanta (pravda), kdežto true je název proměnné (která může držet libovolnou hodnotu).
  • "True" a "False" (tj. názvy logických konstant psány v uvozovkách) jsou obyčejné řetězce, nikoliv konstanty se speciálním významem.

Operátory porovnání

Základním logickým výrazem je porovnání mezi dvěma výrazy (např. porovnání hodnoty proměnné a konstanty). Operátory větší/menší zapisujeme podobně jako v matematice (> a <), „větší/menší nebo rovno“ zapisujeme >= a <=. Test na rovnost provádíme pomocí dvou rovnítek (==). Test na nerovnost zapisujeme !=.

Příklady:

Pozor na rozdíl mezi přiřazením do proměnné (jedno rovnítko) a testem na rovnost (dvě rovnítka).

Varování: operátor is

Python obsahuje i další pokročilejší operátory. Mezi záludné patří is, které se zdánlivě chová podobně jako == a jeho použití bývá zdrojem chyb. Operátor is je užitečný nástroj pro pokročilé programátory, začátečníkům silně doporučujeme se mu vyhnout.

Logické spojky

Základní logické výrazy můžeme kombinovat pomocí klasických logických spojek:

  • not = negace
  • and = a zároveň (konjunkce) = výsledek je True, pokud jsou oba dva argumenty True
  • or = nebo (disjunkce) = výsledek je True, pokud je alespoň jeden z argumentů True

Pro procvičení významu spojek využijte cvičení Binární křížovka.

Zajímavost: logické spojky v jiných jazycích

V některých programovacích jazycích se logické spojky zapisují pomocí symbolů &, |, !. Na tyto symboly můžete v Pythonu také narazit (např. u množinových operací), ale pro logické spojky se nepoužívají, ty se v Pythonu píší anglickými názvy and, or, not.

Priority logický spojek

Priority operátorů jsou sestupně: not, and, or (tj. nejvyšší prioritu má not). Pro změnu priority či větší čitelnost výrazů můžeme využít závorky.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Logické výrazy v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Logické výrazy v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu


Programování v Pythonu

Programování přímo v prohlížeči, s automatickým vyhodnocením správnosti programu.


Logické výrazy

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence