Objekty v Pythonu

umime.to/MS6


Stáhnout QR kód

Nadřazené Datové typy a jejich využití
Předcházející Slovníky v Pythonu

Python, stejně jako většina dalších moderních programovacích jazyků, podporuje objektově orientované programování. To už je poměrně pokročilé programátorské téma. Zde si shrneme jen některé základní pojmy.

Objekt (object) je kolekce dat (proměnných) a metod (funkcí), které s těmito daty pracují. V Pythonu jsou téměř všechna data, se kterými se setkáme, objekty (čísla, řetězce, seznamy, …).

Objekty jsou speciální instance tříd (class). Třídu můžeme chápat jako obecný vzor, podle kterého se tvoří objekty.

Příklad definice třídy:

A takto vytvoříme objekty (instance třídy) a použijeme je:

V tomto příkladě:

  • Person je třída,
  • homer a bart jsou objekty,
  • name a age jsou datové atributy,
  • introduce() je metoda,
  • __init__ je inicializační metoda, která se automaticky volá při vytváření objektu.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Objekty v Pythonu   


Porozumění

Prohlédněte si vypracované řešení příkladů v Pythonu či ukázkové modely. Pro každý příklad dostanete několik kontrolních otázek, které otestují vaše porozumění problému.


Objekty v Pythonu

Řešené příklady na práci s objekty v Pythonu.NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence