Vektorová grafika

umime.to/M2X


Stáhnout QR kód

Nadřazené Kódování a modelování » Kódování obrazu a zvuku » Vektorová grafika
Předcházející Bitmapová grafika
Navazující Bitmapová vs. vektorová grafika

Ve vektorové grafice jsou obrázky tvořeny z geometrických útvarů, například mnohoúhelníků, kružnic, křivek, lomených čar aj. Vektorově je možné popsat i text. Jednotlivé objekty jsou popsány různými číselnými a textovými parametry (např. poloha v souřadnicích, velikost, barva). Abychom si vektorový obrázek mohli zobrazit, počítač musí pokaždé interpretovat textový popis objektů a obrázek vykreslit. Díky vektorovému popisu objektů lze vektorové obrázky snadno zvětšovat a zmenšovat, aniž by byla jakkoli ovlivněna kvalita obrazu.

Vektorové obrázky se často ukládají ve formátu SVG. Textová reprezentace jednoduchého tvaru ve formátu SVG může vypadat následovně.

Prvně specifikujeme, o jaký typ objektu jde: circle znamená anglicky kruh. Následují různé parametry, které určují, jak přesně má tento kruh vypadat. Parametry cx a cy definují pozici středu kruhu na souřadnicích (60, 60) v obrázku. Parametr r určuje poloměr kruhu a v parametru fill je specifikována barva výplně jako zelená. Vykreslený obrázek tedy bude vypadat takto:

V SVG formátu lze kódovat i mnoho jiných typů objektů, například rect (rectangle = obdélník), polygon (mnohoúhelník) nebo line (linka). U každého typu objektu specifikujeme různé parametry – velikost obdélníku například určíme výškou a šířkou. Pokud však budeme vytvářet vlastní vektorové obrázky, nemusíme vše psát textově – existují počítačové programy, které nám umožní pouze pracovat s objekty a textový kód napíší za nás.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Vektorová grafika   


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Vektorová grafika   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence