Zpětné vazby

umime.to/M6N


Stáhnout QR kód

Nadřazené Kódování a modelování » Modelování a simulace » Zpětné vazby
Předcházející Modely a skutečnost

Cvičení

Rozhodovačka

Zpětné vazby hrají důležitou roli v práci s modely, ale má smysl o nich mluvit i bez toho, abychom přímo modely vytvářeli. Zpětnovazební cyklus je série příčin a následků, které se vzájemně ovlivňují.

Existují dva základní typy zpětné vazby: negativní a pozitivní. Toto dělení nijak nesouvisí s tím, jestli se nám příslušené děje líbí nebo nelíbí (jde o technické pojmy, nikoliv emotivní hodnocení). Následující obrázek intuitivně ilustruje základní rozdíl mezi negativní a pozitivní zpětnou vazbou.

Negativní zpětná vazba znamená, že změna v jedné složce zpětnovazebního cyklu vede v konečném důsledku ke zmenšení této změny. Negativní zpětná vazba tedy udržuje systém v rovnovážném stavu. Typický příklad je řízení teploty v místnosti pomocí termostatu: pokud je chladno, termostat zapne topení, místnost se ohřeje, topení se vypne. Podobně funguje regulace teploty těla pocením.

Pozitivní zpětná vazba nastává, když změna jedné složce zpětnovazebního cyklu vede v konečném důsledku ke zvětšení této změny. Pozitivní zpětná vazba tedy vyvádí systém z rovnováhy. Příkladem pozitivní zpětné vazby je epidemie infekční nemoci: když přibude nemocných, zvýší se i počet zdravých, kteří s nimi přijdou do kontaktu, a tím se zvýší počet nemocných.

V světě kolem nás se vyskytuje mnoho zpětných vazeb, které spolu vzájemně interagují. Porozumět jejich chování není jednoduché. Modelování často využíváme k tomu, abychom zpětným vazbám lépe porozuměli.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Zpětné vazby   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence