Rekurze

MTK
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/MTK)
Ukázat QR kód

umime.to/MTK


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Rekurze je využití sebe sama. Příkladem je použití pojmu při jeho vlastní definici nebo obrázek obsahující svoji zmenšenou kopii. Rekurzivní funkce je taková funkce, která pro výpočet využívá sebe sama (s jinými hodnotami parametrů). Využití rekurze často vede k elegantnímu řešení problému. Některé programovací jazyky využívají rekurzi jako základní prostředek pro opakování příkazů (místo cyklů).

Faktoriál – příklad rekurzivní definice

Faktoriál čísla n (značí se n!) je součin čísel 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n. Například 4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24. Faktoriál lze definovat rekurzivně:

0! = 1

n! = n \cdot (n - 1)! \text{ pro } n > 0

Nejedná se o definici v kruhu, protože při aplikování definice dochází ke zjednodušování (faktoriál n je definován pomocí faktoriálu n - 1) a je definován i bázový případ (n = 0) bez rekurze, ke kterému vše směřuje. Jde tedy spíše o definici ve spirále.

Rekurzivní šroubování žárovky

A: Kolik otoček potřebuji na zašroubování žárovky?

B: Pokud už je zašroubovaná, tak 0. Jinak ji zatoč jednou, zeptej se mě znova a k mé odpovědi přičti 1.

Návrh rekurzivních algoritmů

Nejprve určíme podproblémy, které potřebujeme k vyřešení našeho problému (např. pro výpočet faktoriálu n potřebujeme znát faktoriál n - 1). Tyto podproblémy vyřešíme rekurzivně (tedy voláním funkce s jinými parametry) a z výsledků poskládáme výsledné řešení. Dále je nutné určit bázový případ a jeho řešení (např. faktoriál 0 je 1). Bázový případ musí být takový, aby se k němu všechny větve výpočtu časem dostaly, jinak by výpočet nikdy neskončil.

Sebe-reference

Rekurze je příkladem obecnějšího jevu odkazování na sebe sama, tzv. sebe-reference. Sebe-reference se vyskytuje v jazyce (Třeba tato věta mluví sama o sobě.), knihách, divadle, filmu i matematice. Sebe-reference je dokonce hlavní ingrediencí snad nejslavnějších důkazů matematiky (Gödelovy věty o neúplnosti) a také informatiky (existence problémů, pro které neexistuje algoritmus, který by je řešil – např. úloha určit, zda daný program někdy zastaví).

Fraktály

Vedle rekurze jsou nejtypičtějším zástupcem sebe-reference fraktály – obrázky, které jsou soběpodobné, tedy jejich části připomínají obrázek jako celek. Fraktály lze často vidět v přírodě (např. větve stromů, kapradina). Fraktály a rekurze nejsou dva nezávislí reprezentanti sebe-reference, i mezi nimi je silná souvislost. Rekurze je totiž velmi elegantní způsob, jak různé fraktály definovat. Díky tomu často můžeme složité fraktály vykreslit pomocí jednoduchých rekurzivních funkcí.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Stavitel

Pomocí blokového programování vytvořte program pro stavitele Standu.


Rekurze

Bonusová sada, ve které nejsou dostupné bloky pro opakování. Místo toho je potřeba vhodně využít rekurzivní funkce (funkce, které volají sami sebe).

Robotanik

Jednoduché grafické ovládání, zapeklité programátorské úlohy.


Těžké

Tady už to začíná být komplikovanější. U těchto příkladů už je často potřeba využít naplno princip rekurze (zanořování a vynořování z funkcí).

Opravdová výzva

Tyto úlohy už mohou dát zabrat i zkušenému programátorovi.Python želva

Tvorba programů v Pythonu, kreslení obrázků želví grafikou.


Rekurze a fraktály

Náročné, bonusové téma pro pokročilé. Za využití rekurze můžeme pomocí želví grafiky kreslit elegantní fraktály. Jde to často krátkým programem, který však vůbec není lehké vymyslet...NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence