Přejít na cvičení:
Pexeso
Přejít na téma:
Logické výrazy v Pythonu
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
MKV
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

MKV
umime.to/MKV

umime.to/MKV

Logické výrazy v Pythonu

Logické výrazy Python vyhodnocuje na hodnoty True (pravda) a False (nepravda). Přesný zápis těchto konstant bývá zdrojem chyb:

  • Velké písmeno je důležité: True je logická konstanta (pravda), kdežto true je název proměnné (která může držet libovolnou hodnotu).
  • "True" a "False" (tj. názvy logických konstant psány v uvozovkách) jsou obyčejné řetězce, nikoliv konstanty se speciálním významem.

Operátory porovnání

Základním logickým výrazem je porovnání mezi dvěma výrazy (např. porovnání hodnoty proměnné a konstanty). Operátory větší/menší zapisujeme podobně jako v matematice (> a <), „větší/menší nebo rovno“ zapisujeme >= a <=. Test na rovnost provádíme pomocí dvou rovnítek (==). Test na nerovnost zapisujeme !=.

Příklady:

Pozor na rozdíl mezi přiřazením do proměnné (jedno rovnítko) a testem na rovnost (dvě rovnítka).

Varování: operátor is

Python obsahuje i další pokročilejší operátory. Mezi záludné patří is, které se zdánlivě chová podobně jako == a jeho použití bývá zdrojem chyb. Operátor is je užitečný nástroj pro pokročilé programátory, začátečníkům silně doporučujeme se mu vyhnout.

Logické spojky

Základní logické výrazy můžeme kombinovat pomocí klasických logických spojek:

  • not = negace
  • and = a zároveň (konjunkce) = výsledek je True, pokud jsou oba dva argumenty True
  • or = nebo (disjunkce) = výsledek je True, pokud je alespoň jeden z argumentů True

Pro procvičení významu spojek využijte cvičení Binární křížovka.

Zajímavost: logické spojky v jiných jazycích

V některých programovacích jazycích se logické spojky zapisují pomocí symbolů &, |, !. Na tyto symboly můžete v Pythonu také narazit (např. u množinových operací), ale pro logické spojky se nepoužívají, ty se v Pythonu píší anglickými názvy and, or, not.

Priority logický spojek

Priority operátorů jsou sestupně: not, and, or (tj. nejvyšší prioritu má not). Pro změnu priority či větší čitelnost výrazů můžeme využít závorky.

Zavřít

Logické výrazy v Pythonu (střední)

Bez chyby

Velikost kartiček: malá | střední | velká

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence