Přejít na cvičení:
Rozhodovačka
Přejít na téma:
Základy umělé inteligence
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
NF3
Sdílet
Zobrazit nastavení cvičení

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

NF3
umime.to/NF3

Nastavení cvičení


Pozor, nastavení je platné pouze pro toto cvičení a předmět.

umime.to/NF3

Umělá inteligence: pojmy

Pro pochopení textů o umělé inteligenci je užitečné znát řadu pojmů. Jejich přesný význam nje často komplikovaný a ne úplně jednoznačný (mají třeba více významových odstínů a použití). Naše stručné popisy se snaží zachytit pouze jejich základní podstatu.

pojem popis
umělá inteligence programy schopné provádět úkoly vyžadující inteligenci
inteligentní agent program interagující s prostředím a využívající umělou inteligenci
úzká umělá inteligence umí řešit pouze určitý specializovaný typ problému (např. hrát šachy, rozpoznávat obličeje na fotografiích)
obecná umělá inteligence umělá inteligence, která umí řešit libovolný problém (hrát libovolnou deskovou hru, provádět nové operace s fotografiemi na základě slovního popisu a podobně)
superinteligence umělá inteligence, která vysoce převyšuje schopnosti lidí ve všech oblastech
generativní umělá inteligence umělá inteligence schopná vytvářet nový obsah (obraz, text, zvuk)
vysvětlitelná umělá inteligence metoda, pro niž lze poskytnout vysvětlení, proč se chová tak, jak se chová
hrubá síla zkoušení všech možností
prohledávání stavového prostoru techniky umělé inteligence pro hledání optimálních plánů
expertní systém umělá inteligence využívající znalosti a pravidla získaná od odborníků na daný problém
strojové učení techniky založené na automatizovaném učení z dat; ne všechny přístupy k umělé inteligenci využívají strojové učení (např. umělá inteligence pro řešení sudoku nepoužívá strojové učení z dat)
rozhodovací strom model strojového učení predikující výstup na základě podmínek
neuronová síť model strojového učení volně inspirovaný mozkem
perceptron nejjednodušší neuronová síť s jediným neuronem
hluboké učení podoblast neuronových sítí využívající hierarchickou reprezentaci vlastností
genetický algoritmus přístup inspirovaný biologickými procesy dědičnosti / evolučními mechanismy
posilované učení podoblast strojového učení, zkušenostní učení na základě odměn a trestů
Bayesovská síť pravděpodobnostní model zachycující vztahy mezi událostmi
fuzzy logika typ logiky umožňující pracovat s nepřesností a nejistotou
robotika vývoj strojů, které se pohybují v prostoru
humanoidní robot svou konstrukcí a vzhledem připomíná člověka (též označovaný android, zvlášť pokud má povrchový materiál připomínající kůži)
autonomní robot robot, který pracuje samostatně
zpracování přirozeného jazyka strojové zpracování běžných lidských jazyků (např. čeština, angličtina, němčina)
chatovací program program, který je schopen konverzovat s člověkem (většinou psanou formou)
počítačové vidění získávání informací z obrazových dat
rozpoznávání řeči automatický převod mluvené řeči do textu
syntéza řeči umělá tvorba lidské řeči
doporučovací systém systém, který poskytuje personalizované doporučení pro uživatele (např. film, který by se uživateli mohl líbit)
úloha s omezujícími podmínkami úloha nalézt hodnoty proměnných, které splňují různá provázaná omezení (např. sudoku)
zkreslení, předpojatost systematická chyba, která vede k neférovým důsledkům
halucinace smyšlená nesprávná odpověď generativní umělé inteligence prezentovaná jako fakt
deepfake využití umělé inteligence k vytvoření realistických podvrhů (typicky videa)
emergentní chování komplexní chování vznikají interakcí mnoha jednoduchých prvků systému
dataset data (sada příkladů)pro strojové učení
korpus rozsáhlá kolekce textových dokumentů
model řešení úlohy (mapuje vstupy na výstupy)
jazykový model model odhadující pravděpodobnost dalšího slova v rozepsaném textu
velký jazykový model rozsáhlá neuronová síť predikující pravděpodobnost dalšího slova
GPT generativní předtrénovaný transformátor, typ velkého jazykového modelu použitý v chatovací aplikaci ChatGPT
AI efekt jev, že to, co považujeme za umělou inteligenci se časem posouvá podle toho, zda jsme si už na to zvykli
stavový prostor všechny možné stavy úlohy a přechody mezi nimi
deterministický jednoznačně určený provedenou akcí, bez náhody
stochastický zahrnující náhodu (např. hod kostkou)
diskrétní úloha s konečným počtem stavů (např. šachy)
predikce odhadnutí kategorie nebo hodnoty nějakého atributu daného příkladu
prompt uživatelský vstup (otázka, úkol) pro generativní umělou inteligenci
token základní jednotka při práci s textem (slovo nebo část neznámého slova)
vnoření slov (word embedding) reprezentace slov pomocí vektoru reálných čísel
Lisp, Prolog programovací jazyky, které se dříve hodně využívaly v umělé inteligenci
Python moderní programovací jazyk, který je mj. hodně využíván pro strojové učení a umělou inteligenci
Zavřít

Umělá inteligence: pojmy (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence