Děkujeme za Vaše hodnocení.

Funkce v Pythonu

MSV
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/MSV)
Ukázat QR kód

umime.to/MSV


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Funkce je pojmenovaný blok příkazů. Funkcím můžeme předávat argumenty. Funkce vrací návratovou hodnotu.

Definice funkce

Python nabízí celou řadu vestavěných funkcí, tedy takových, které jsou již připravené tvůrci jazyka. Příkladem je třeba funkce len, která počítá délku řetězce.

Vlastní funkci definujeme pomocí klíčového slova def:

Tímto jsme definovali funkci say_hello, která má parametr name. Funkce může mít i více parametrů.

Volání funkce

Tím, že definujeme funkci, se ještě nevykoná. Aby se funkce vykonala, musíme ji zavolat. To uděláme tak, že napíšeme jméno funkce a do závorek předáme konkrétní argument:

Některé funkce jsou bez parametrů. U jejich volání musíme závorky stále uvést, např. say_goodbye().

Návratová hodnota

Funkce může vracet návratovou hodnotu pomocí klíčového slova return. Následující funkce vypočítá a vrátí faktoriál.

Takováto funkce sama o sobě nic neprovede, pouze vrátí hodnotu, se kterou můžeme dále pracovat.

Příkaz return ukončuje provádění funkce. Při volání následující funkce se tedy vypíše pouze foo:

Rozdíl return a print

Častý zdroj problémů u začátečníků je správné rozlišování mezi použitím print a return ve funkcích.

Použití print způsobí okamžitý výpis hodnoty, nelze však s touto hodnotou nijak dál pracovat.

Použití return ukončí funkci a vrátí hodnotu. Ta se automaticky nevypíše, ale můžeme ji přiřadit do proměnné a dále s ní pracovat.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Funkce v Pythonu  
Zobrazit souhrn tématu


Porozumění

Čtení textů, odpovídání na otázky testující porozumění textu.


Funkce v Pythonu

Tato sada s motivem přípravy jídla vám pomůže prozkoumat záludnosti správného využití funkcí.Kód kostky

Navigujte kostku po plánu podle zadaného programu. Procvičení schopnosti číst programy.


Kostky v Pythonu: funkce

Pomocí nových funkcí rozšíříme kostkám slovníček a hned zvládnou provádět složitější manévry.

Python želva

Tvorba programů v Pythonu, kreslení obrázků želví grafikou.


Funkce

Želvu můžeme učit nové příkazy –⁠ na tom si dobře procvičíme funkce v Pythonu a navíc již vykreslíme zajímavé obrázky.

Funkce IINAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence