Algoritmické myšlení: Základy algoritmického myšlení

Základy algoritmického myšlení: mix

Algoritmické myšlení: Proměnné

Cykly s proměnnými

Podmínky s proměnnými

Algoritmické myšlení: Funkce a zobecňování

Rozklad programů

Rekurze

Algoritmické myšlení: Algoritmické myšlení: mix

Algoritmické myšlení: mix

Logika a řešení problémů: Logika

Logické odvozování

Logika a řešení problémů: Řešení problémů

Logické úlohy s přesuny

Kódování a modelování: Kódování textu a šifrování

Kódování textu v počítačích

Kódování a modelování: Kódování čísel

Binární čísla: základy

Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů

Entitně-vztahové modely

Kódování a modelování: Modelování a simulace

Použití modelů a simulací

Práce s daty: Základy práce s daty

Řazení dat

Řazení dat v tabulkách

Práce s daty: Vizualizace dat: principy

Vizuální kódování dat

Příprava dokumentů: Typografie

Interpunkce a speciální znaky

Typografické pojmy

Příprava dokumentů: Příprava textů a prezentací

Prezentace

Zdroje, citování

Digitální technologie: Hardware

Typy počítačů

Historie počítačů

Vstupní a výstupní zařízení

Digitální technologie: Software

Software: typy aplikací, příklady

Vlastnosti softwaru

Operační systémy

Použití technologií: Práce s informacemi

Autorství a licence

Metadata

Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

Cyklus while v Pythonu

Funkce v Pythonu

Řízení výpočtu: mix

Programovací jazyk Python: Aplikace programování v Pythonu

Počítání s čísly

Obrázky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence