Algoritmické myšlení

Základy algoritmického myšlení
Opakování   
Podmínky a větvení   
Opakuj dokud   
Proměnné
Proměnné: základní principy   
Funkce a zobecňování
Funkce   
Vývoj programů
Úprava programů
Úprava programů
Úprava programů s proměnnými
Ladění, hledání chyb
Ladění programů
Ladění programů s proměnnými

Kódování a modelování

Kódování textu a šifrování
Základní šifry   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   

Práce s daty

Sběr a evidence dat
Získávání dat   
Základy práce s daty
Řazení dat v tabulkách   
Vizualizace dat: principy
Nevhodné vizualizace a jejich úpravy
Vizualizace dat: typy grafů
Sloupcové grafy   
Tabulkový editor
Tabulky: početní operace   
Tabulky: funkce   

Digitální technologie

Strojové učení
Základy strojového učení   
Metody strojového učení   
Vyhodnocení strojového učení   
Zkreslení strojového učení   

Použití technologií

Bezpečnost
Hesla a autentizace   
Viry, spam a sociální inženýrství   
Řešení technických problémů
Technické problémy: ovládání počítače
Technické problémy: vstupní a výstupní zařízení
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence