Pexeso

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Algoritmické myšlení

Rozpoznávání vzorů
Stejné vzory   
Vločky
Kytičky
Náramky
Stejné grafy
Knoflíky a nitě
Společná vlastnost   
Společná vlastnost: znaky a čísla
Popis vzorů   
Zápis klikyháků
Rozklad obrázků na části   
Rozklad obrázků
Rozklad tvarů
Rozklad obrázků (s opakováním)
Barevné dlaždice
Základy algoritmického myšlení
Význam příkazů   
Posloupnost příkazů   
Posloupnosti kouzel
Želví obrázky
Opakování   
Opakovací kouzla
Želví obrázky (s opakováním)
Proměnné
Proměnné: základní principy   
Datové typy
Funkce a zobecňování
Abstrakce   
Klasifikace obrázků
Abstrakce příšerek

Logika a řešení problémů

Logika
Logické spojky a pravdivostní tabulky   

Kódování a modelování

Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Počítačové ikony
Emodži a Unicode symboly
Emodži přísloví
Kódování informací textem i jinak   
Kódování textu a šifrování
Základní šifry   
Šifry s nápadem   
Kódování obrazu a zvuku
RGB barvy   
Kódování čísel
Binární čísla: základy   
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Izomorfní grafy   
Teorie grafů: základní pojmy   

Práce s daty

Vizualizace dat: typy grafů
Rozlišování typů grafů   
Sloupcové grafy   
Koláčové grafy   
Regulární výrazy
Základní vyhledávání   

Příprava dokumentů

Typografie
Typy písma   
Interpunkce a speciální znaky   
Webdesign
HTML: základy   
CSS: hlavní vlastnosti a jejich použití   

Digitální technologie

Hardware
Hardware: mix
Software
Software: typy aplikací, příklady   
Typy souborů   
Počítačové sítě
Počítačové sítě: mix
Strojové učení
Úlohy strojového učení   

Programovací jazyk Python

Proměnné a výrazy
Proměnné a číselné výrazy v Pythonu   
Logické výrazy v Pythonu   
Datové typy a jejich využití
Přehled datových typů   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence