Nová informatika s Umíme: 6. ročník

Tento materiál nabízí základní inspiraci, jak využít Umíme informatiku ve výuce pro 6. ročník. Materiál lze využít mj. jako inspiraci pro přípravu školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Zařazení témat je pouze orientační. Pokud žáci nepoužívali Umíme v předchozím ročníku, má určitě smysl zařadit i aktivity doporučené pro 5. ročník (min. jako opakování). A naopak může mít smysl zařadit i některé aktivity pro 7. ročník. Obsah Umíme je stále dynamicky rozšiřován. Lze očekávat, že postupně přibudou další témata či detailnější rozpracování uvedených témat.

V oblasti algoritmického myšlení lze na využití Umíme výrazně stavět: zde je dostupných mnoho forem procvičování, včetně tvorby vlastních programů. Aktivity v Umíme tak lze využít jako jako základ, který je následně doplněn aktivitami s otevřeným zadáním (např. tvorba příběhů ve Scratch, programování fyzických robotů).

V ostatních oblastech je vhodné používat Umíme jako doplněk a procvičování v Umíme průběžně kombinovat s jinými způsoby výuky (výklad, diskuze, samostatná práce, projekty).

Detailnější rozpracování možné organizace výuky nabízí výukové moduly. Pro 6. ročník jsou použitelné především:

Kódování, šifrování, modelování

Učivo: jednoduché šifry, základní principy kódování textu a obrázků.

Hlavní formy procvičování: Rozhodovačka, Přesouvání, Psaná odpověď.

Konkrétní témata:

Práce s daty

Učivo: Procvičování základní práce s daty ve formě tabulek, využití řazení dat, porozumění jednoduchým grafům (např. sloupcový graf) a vztahům mezi tabulkami a grafy.

Hlavní formy procvičování: Rozhodovačka, Přesouvání, Psaná odpověď.

Konkrétní témata:

Blokové programování: opakování, podmínky

Zde předpokládáme, že žáci mají základní zkušenost s blokovým programováním odpovídající rozpisu pro 5. ročník. Pokud žáci s blokovým programováním teprve začínají, je vhodné projít tyto základy.

Na tyto základy je nyní vhodné navázat tématy:

Pro dobré pochopení je dobré tato témata pokrýt více způsoby:

Logika, logické úvahy

Logika je hraniční oblast, která má přesah do matematiky a čtenářské gramotnosti (dobré porozumění logickýcm výrokům vyžaduje důsledné čtení). Logické úlohy jako Sudoku pak slouží k tréninku řešení problémů. Tyto úlohy může mít smysl zařazovat průběžně jako bonusy pro zpestření výuky, které jsou ale stále pedagogicky relevantní.

Digitální technologie, použití technologií

Témata:


Úplný přehled cvičení –⁠ uvádí přehled všech dostupných cvičení, která mohou být použitelná pro 6. ročník (včetně těch méně typických).

Zpět na rozcestník metodických materiálů.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence