Nová informatika s Umíme: 7. ročník

Tento materiál nabízí základní inspiraci, jak využít Umíme informatiku ve výuce pro 7. ročník. Materiál lze využít mj. jako inspiraci pro přípravu školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Zařazení témat je pouze orientační. Pokud žáci nepoužívali Umíme v předchozím ročníku, má určitě smysl zařadit i aktivity doporučené pro 6. ročník (min. jako opakování). A naopak může mít smysl zařadit i některé aktivity pro 8. ročník. Obsah Umíme je stále dynamicky rozšiřován. Lze očekávat, že postupně přibudou další témata či detailnější rozpracování uvedených témat.

V oblasti algoritmického myšlení lze na využití Umíme výrazně stavět: zde je dostupných mnoho forem procvičování, včetně tvorby vlastních programů. Aktivity v Umíme tak lze využít jako jako základ, který je následně doplněn aktivitami s otevřeným zadáním (např. tvorba příběhů ve Scratch, programování fyzických robotů).

V ostatních oblastech je vhodné používat Umíme jako doplněk a procvičování v Umíme průběžně kombinovat s jinými způsoby výuky (výklad, diskuze, samostatná práce, projekty).

Detailnější rozpracování možné organizace výuky nabízí výukové moduly. Pro 7. ročník jsou použitelné především tyto moduly:

Data, informace, modelování

V této oblasti má smysl procvičit důkladněji témata, které jsou zařazená pro nižší ročníky. Například u bitmapové a vektorové grafiky lze základní intuici na konkrétních příkladech budovat i s mladšími žáky, v 7. ročníku už pak můžeme přejít více k praktickému použití (kdy který formát používat).

Práce s daty

Témata, která jsou uvedena i pro nižší ročníky, pro 7. ročník má smysl procvičovat i pokročilejší sady (střední a těžké):

Nová témata pro 7. ročník:

Vhodné je trénovat schopnost interpretace grafů, k tomu dobře poslouží cvičení Porozumění, které rozebírá grafy znázorňující reálná data (např. velikost populace, nemoci, počasí).

Blokové programování: proměnné, vnořené struktury

Zde předpokládáme, že žáci mají zkušenost s blokovým programováním odpovídající rozpisu pro 6. ročník a 5. ročník. Pokud žáci nemají dobré základy, je určitě vhodné začít jimi.

Témata z 6. ročníku (opakování, podmínky) nyní rozvedeme využitím zanoření, např. použitím vnořených cyklů či opakování s podmínkou. Ačkoliv jde pouze o kombinaci známých konstrukcí, správné pochopení a použití vnořených konstrukcí dělá často žákům větší problémy, než by se mohlo zdát, a má tedy smysl jej důkladně procvičit.

Nová téma pro 7. ročník je využití proměnných. Jde o mentálně netriviální téma, mj. proto, že žákům se může plést použití „neznámé“ v matematice a „proměnné“ v programování. Na první pohled vypadá jejich použití podobně, ale je mezi nimi zásadní rozdíl. Neznámé v rovnicích nemění svoji hodnotu, kdežto u proměnných je změna hodnoty klíčová pointa.

Konkrétní témata:

Pro úvodní procvičení a rychlé opakování slouží cvičení Rozhodovačka. Těžiště procvičování pak leží ve cvičeních, kde žáci sami tvoří program:

Psaní všemi deseti

Ovládání klávesnice deseti prsty není uvedeno v RVP. Jde nicméně o užitečnou dovednost, která výrazně zefektivňuje práci na počítači. Procvičování této dovednosti může být pochopitelně zařazeno i v jiném ročníku. Jde o téma, které je vhodné procvičovat průběžně během roku.

Umíme nabízí k této dovednosti specializované cvičení: Psaní všemi deseti


Úplný přehled cvičení –⁠ uvádí přehled všech dostupných cvičení, která mohou být použitelná pro 7. ročník (včetně těch méně typických).

Zpět na rozcestník metodických materiálů.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence