Nová informatika s Umíme: 8. ročník

Tento materiál nabízí základní inspiraci, jak využít Umíme informatiku ve výuce pro 8. ročník. Materiál lze využít mj. jako inspiraci pro přípravu školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Zařazení témat je pouze orientační. Pokud žáci nepoužívali Umíme v předchozím ročníku, má určitě smysl zařadit i aktivity doporučené pro 7. ročník (min. jako opakování). Obsah Umíme je stále dynamicky rozšiřován. Lze očekávat, že postupně přibudou další témata či detailnější rozpracování uvedených témat.

Detailnější rozpracování možné organizace výuky nabízí výukové moduly. Pro 8. ročník jsou použitelné především:

Kódování, informace

V oblasti kódování informací tvoří provázaný blok učiva kódování čísel (binární a hexadecimální soustava), kódování barev (kde se žáci mohou prakticky setkat s hexadecimální soustavou) a logické spojky a pravdivostní tabulky (kde používáme binární zápis). Probírání tématu je vhodné provázat s výukou matematiky: princip binárních čísel je založen na použití mocnin.

Základní procvičování nabízí Rozhodovačka a Pexeso. Specializované cvičení pro tuto oblast je Binární křížovka.

Možná témata (některá z nich jsou již na úrovni základní školy poměrně pokročilá, rozhodně není nutné pokrývat vše):

Na tato témata přímo navazují praktičtěji orientovaná témata týkající se reprezentace a přenosu informací:

Práce s daty

Níže uvedená témata plynule navazují na témata uvedená u 7. ročníku (k těm je vhodné zařadit minimálně opakování).

Pro důkladnější procvičení práce v tabulkovém editoru slouží specializované cvičení Tabulky, kde jsou předchystané soubory s daty a úkolem je samostatně v tabulkovém editoru provést analýzu, která odpoví na zadanou otázku.

Základy programování

V oblasti blokového programování je cílem zastřešit výuku z předchozích ročníků. V 8. ročníku by žáci měli být schopni řešit úlohy ze všech sad ve cvičeních na blokové programování (s tím, že některé těžší úlohy mohou představovat výraznou výzvu). Využití Umíme je vhodné kombinovat s přechodem na řešení problémů s otevřeným zadáním, např. za využití nástroje Scratch nebo programování fyzických robotů.

Nová témata:

Cvičení pro blokové programování:

Digitální technologie a bezpečnost

V této oblasti nabízí Umíme především procvičování formou cvičení Rozhodovačka, které slouží buď jako rychlý úvod do tématu nebo naopak zopakování.

Skupina témat, které se týkají bezpečnosti, vhodného použití technologií a zdraví:

Dále jsou dostupná témata, která se týkají přímo digitálních technologií (hardware, software, počítačové sítě). Ty máme v přehledu zařazeny pro 9. ročník, lze je však zařadit i dříve.

Příprava dokumentů

Tato oblast není přímo uvedená v RVP pro informatiku. Částečně by se měla procvičovat průřezově v jiných předmětech, v rámci informatiky však může mít smysl ji zrekapitulovat a zastřešit.

Dále může být užitečné procvičovat Psaní všemi deseti.


Úplný přehled cvičení –⁠ uvádí přehled všech dostupných cvičení, která mohou být použitelná pro 8. ročník (včetně těch méně typických).

Zpět na rozcestník metodických materiálů.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence