Informatika: 7. třída (7. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 
Téma
Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů 1 / 34 0 / 34
Algoritmické myšlení: Základy algoritmického myšlení 0 / 74 17 / 586
Algoritmické myšlení: Proměnné 0 / 17 26 / 167
Algoritmické myšlení: Funkce a zobecňování 0 / 10 0 / 165
Algoritmické myšlení: Vývoj programů 0 / 6 11 / 45
Algoritmické myšlení: Algoritmické myšlení: mix 2 / 261
Logika a řešení problémů: Logika 0 / 10 2 / 37
Logika a řešení problémů: Řešení problémů 76 / 1319
Kódování a modelování: Kódování informací 1 / 16
Kódování a modelování: Kódování textu a šifrování 0 / 15
Kódování a modelování: Kódování obrazu a zvuku 0 / 12
Kódování a modelování: Kódování čísel 0 / 5 0 / 30
Kódování a modelování: Přenos a komprese dat 0 / 6
Kódování a modelování: Modelování pomocí grafů 0 / 13
Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů 0 / 2
Kódování a modelování: Modelování a simulace 0 / 2 0 / 27
Práce s daty: Sběr a evidence dat 0 / 11
Práce s daty: Základy práce s daty 0 / 20
Práce s daty: Vizualizace dat: principy 0 / 5
Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů 0 / 22 0 / 51
Práce s daty: Tabulkový editor 0 / 19 0 / 108
Příprava dokumentů: Typografie 0 / 9
Příprava dokumentů: Příprava textů a prezentací 0 / 7
Příprava dokumentů: Multimédia 0 / 2
Příprava dokumentů: Webdesign 0 / 5
Příprava dokumentů: Psaní všemi deseti 0 / 468
Digitální technologie: Hardware 0 / 17
Digitální technologie: Software 0 / 10
Digitální technologie: Počítačové sítě 0 / 4
Digitální technologie: Umělá inteligence 0 / 11
Digitální technologie: Strojové učení 0 / 7 0 / 21
Použití technologií: Práce s informacemi 0 / 7
Použití technologií: Komunikace 0 / 10
Použití technologií: Bezpečnost 0 / 10
Použití technologií: Řešení technických problémů 0 / 6
Použití technologií: Technologie a zdraví 0 / 3
Programovací jazyk Python: Proměnné a výrazy 0 / 2 0 / 12
Programovací jazyk Python: Řízení výpočtu 0 / 104
Programovací jazyk Python: Aplikace programování v Pythonu 0 / 17

Rozpoznávání vzorů

Stejné vzory

Společná vlastnost

Vzory v posloupnostech

Popis vzorů

Zpětné inženýrství

Rozklad obrázků na části

Základy algoritmického myšlení

Význam příkazů

Posloupnost příkazů

Opakování

Podmínky a větvení

Opakuj dokud

Opakované rozhodování

Vnořené cykly

Souběžné akce

Základy algoritmického myšlení: mix

Modelování vztahů a systémů

Vlastnosti a vztahy

Entitně-vztahové modely

Psaní všemi deseti

Prostřední řádek

Druhý řádek

Třetí řádek

Znaky s diakritikou a čísla

Přepis textu

Řízení výpočtu

Sekvence příkazů v Pythonu

Cyklus for v Pythonu

Cyklus while v Pythonu

Funkce v Pythonu

Řízení výpočtu: mix

Aplikace programování v Pythonu

Obrázky

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence