Nová informatika s Umíme: 5. ročník

Tento materiál nabízí základní inspiraci, jak využít Umíme informatiku ve výuce pro 5. ročník. Materiál lze využít mj. jako inspiraci pro přípravu školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Zařazení témat je pouze orientační. Může mít smysl zařadit i některé aktivity pro 6. ročník. Obsah Umíme je stále dynamicky rozšiřován. Lze očekávat, že postupně přibudou další témata či detailnější rozpracování uvedených témat.

V oblasti algoritmického myšlení lze na využití Umíme výrazně stavět: zde je dostupných mnoho forem procvičování, včetně tvorby vlastních programů. Aktivity v Umíme tak lze využít jako základ, který je následně doplněn aktivitami s otevřeným zadáním (např. tvorba příběhů ve Scratch, programování fyzických robotů).

V ostatních oblastech je vhodné používat Umíme jako doplněk a procvičování v Umíme průběžně kombinovat s jinými způsoby výuky (výklad, diskuze, samostatná práce, projekty).

Detailnější rozpracování možné organizace výuky nabízí výukové moduly. Pro 5. ročník jsou použitelné především:

Kódování, šifrování, modelování

Učivo: základy kódování informací, jednoduché šifry, modelování vztahů ze světa kolem nás pomocí grafů. Na úrovni 5. ročníku má smysl tato témata projít především na konkrétních příkladech, kde je lze ilustrovat intuitivním způsobem. V navazující ročnících se pak k nim žáci mohou vrátit znova a do větší hloubky.

Ačkoliv Umíme je určeno primárně pro individuální procvičování, pro žáky 5. ročníku může mít smysl v této oblasti řešit některé příklady kolektivně (zejména v případě šifer).

Práce s daty

Učivo: Základní představa o tom, co si představit pod daty, jednoduchá evidence dat v tabulce, řazení dat podle různých kritérií, základní grafické zpracování dat (sloupcové grafy), vztah tabulky a grafu, jednoduché slovní úlohy s tabulkami. Některé z těchto témat mají přesah k výuce matematiky.

Hlavní formy procvičování: Rozhodovačka, Přesouvání.

Konkrétní témata (ve všech především sady úrovně lehké):

Algoritmizace: vzory

Jako příprava na programování je užitečný trénink schopnosti hledání vzorů, pravidelností a obecných vlastností. V programování následně nalezené vzory a pravidelnosti popisujeme programy. Bez toho, abychom je byli schopni najít, se s programováním daleko nedostaneme.

Zadání toho typu jsou vesměs intuitivní a nevyžadují žádné speciální předpoklady, i tak jsou ale některá z nich ne úplně jednoduchá.

Algoritmizace: příprava na programování

Jako rozcvičku před blokovým programováním je vhodné zařadit logické úlohy s přesuny, především pak úlohu Šipkovaná, ve které se vytváří program pomocí umisťování šipek přímo do herního plánu. Úloha je řešitelná i pro mladší děti. S žáky 5. ročníku má smysl projít i pokročilejší sady (Více skřítků, Teleporty, Vybuchující muchomůrka, Rotující šipky, Mizející šipky). Nejtěžší dostupná zadání už pak pro žáky 5. ročníky představují docela náročnou výzvu.

Dále lze využít logické úlohy Kulička, Autíčka, Sokoban, z nich je vhodné pro tuto věkovou skupinu volit především lehčí úlohy.

Blokové programování: základy

Obecný přehled k tématu blokové programování nabízí samostatný metodický materiál. V 5. ročníku má smysl začít úplnými základy: tvorba jednoduchých programů jako sekvencí akcí, dobré porozumění významu akcí a role jejich pořadí, jednoduché využití cyklů a podmínek.

Základní cvičení je Rozhodovačka (výběr z možností). Základy programování jsou zde procvičovány v intuitivních prostředích (např. kouzla, deaktivace bomby), zadání jsou cílena na na překonání některých častých miskoncepcí. Tato cvičení mohou být pro žáky méně atraktivní než vlastní tvorba programů, ale jsou užitečná.

Cvičení Přesouvání tvoří přechod mezi základním výběrem z možností a samostatným programováním –⁠ žáci doplňují několik chybějících dílků do diagramu. Je zde k dispozici opět několik intuitivních prostředí (myš, včela, kouzla, vláček, příšerky), na kterých lze základy důkladně procvičit.

Další cvičení pak umožňují samostatnou tvorbu programů. Pro 5. ročník jsou vhodné zejména úvodní sady:

Použití technologií a příprava dokumentů

Podle nových RVP mají být dovednosti týkající se použití technologií procvičované průřezově (i) mimo informatiku. V rámci výuky informatiky však může být užitečné je zrekapitulovat a zastřešit. Jde například o témata:


Úplný přehled cvičení –⁠ uvádí přehled všech dostupných cvičení, která mohou být použitelná pro 5. ročník (včetně těch méně typických).

Zpět na rozcestník metodických materiálů.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence