Téma
Algoritmické myšlení: Rozpoznávání vzorů 1 / 35 0 / 34
Algoritmické myšlení: Základy algoritmického myšlení 0 / 62 17 / 513
Algoritmické myšlení: Proměnné 0 / 11 26 / 105
Algoritmické myšlení: Funkce a zobecňování 0 / 3 0 / 73
Algoritmické myšlení: Vývoj programů 0 / 2 11 / 16
Algoritmické myšlení: Algoritmické myšlení: mix 2 / 145
Logika a řešení problémů: Logika 0 / 5 2 / 5
Logika a řešení problémů: Řešení problémů 0 / 1 76 / 1128
Kódování a modelování: Kódování informací 1 / 16
Kódování a modelování: Kódování textu a šifrování 0 / 12
Kódování a modelování: Kódování obrazu a zvuku 0 / 6
Kódování a modelování: Přenos a komprese dat 0 / 3
Kódování a modelování: Modelování pomocí grafů 0 / 9
Kódování a modelování: Modelování vztahů a systémů 0 / 1
Práce s daty: Sběr a evidence dat 0 / 9
Práce s daty: Základy práce s daty 0 / 17
Práce s daty: Vizualizace dat: principy 0 / 1
Práce s daty: Vizualizace dat: typy grafů 0 / 19 0 / 15
Práce s daty: Tabulkový editor 0 / 8
Příprava dokumentů: Typografie 0 / 7
Příprava dokumentů: Příprava textů a prezentací 0 / 2
Příprava dokumentů: Multimédia 0 / 1
Příprava dokumentů: Psaní všemi deseti 0 / 380
Digitální technologie: Hardware 0 / 12
Digitální technologie: Software 0 / 3
Použití technologií: Práce s informacemi 0 / 1
Použití technologií: Komunikace 0 / 6
Použití technologií: Bezpečnost 0 / 7
Použití technologií: Řešení technických problémů 0 / 6
Použití technologií: Technologie a zdraví 0 / 1

Rozpoznávání vzorů

Stejné vzory

Společná vlastnost

Vzory v posloupnostech

Popis vzorů

Zpětné inženýrství

Rozklad obrázků na části

Základy algoritmického myšlení

Význam příkazů

Posloupnost příkazů

Opakování

Podmínky a větvení

Opakuj dokud

Opakované rozhodování

Vnořené cykly

Souběžné akce

Základy algoritmického myšlení: mix

Modelování vztahů a systémů

Vlastnosti a vztahy

Vizualizace dat: principy

Součásti grafů, pojmy

Příprava textů a prezentací

Prezentace

Textový procesor

Multimédia

Digitální fotografie

Psaní všemi deseti

Prostřední řádek

Druhý řádek

Třetí řádek

Znaky s diakritikou a čísla

Přepis textu

Práce s informacemi

Vyhledávání na internetu

Technologie a zdraví

Ergonomie

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence