Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nová cvičení

Rekurze

Stavitel

Záludné

Stavitel

Funkce

Stavitel

Stejné grafy

Pexeso • lehké

Klasifikace obrázků

Pexeso • lehké

Izomorfní grafy

Pexeso • lehké

Informace, velikost dat

Psaná odpověď • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • lehké

Řetězce: těžší

Programování v Pythonu

Entitně-vztahové modely

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a vztahy

Rozhodovačka • střední

Informace, velikost dat

Rozhodovačka • lehké

Vnořené cykly

Stavitel

Opakuj dokud

Stavitel

Opakování a podmínky

Stavitel

Sloupcové grafy

Pexeso • lehké

Stavby s opakováním

Stavitel

Základy stavitelství

Stavitel

Koláčové grafy

Pexeso • lehké

Teorie grafů: základní pojmy

Pexeso • střední

Rozklad tvarů

Pexeso • lehké

Rozklad obrázků (s…

Pexeso • střední

Informace, velikost dat

Pexeso • střední

Rozklad obrázků

Pexeso • lehké

Osobní údaje

Rozhodovačka • střední

Šifry s nápadem

Pexeso • lehké

Chování na internetu

Rozhodovačka • lehké

Emodži přísloví

Pexeso • lehké

Kódování informací textem i…

Pexeso • lehké

Emodži a Unicode symboly

Pexeso • lehké

Počítačové sítě: mix

Pexeso • střední

Typy souborů

Pexeso • střední

Software: typy aplikací…

Pexeso • střední

CSS: hlavní vlastnosti…

Pexeso • střední

Interpunkce a speciální znaky

Pexeso • střední

Typy písma

Pexeso • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • střední

Šifrování v praxi

Rozhodovačka • střední

Grafy a abstrakce

Krok po kroku • střední

Logické spojky a pravdivostní…

Pexeso • střední

Společná vlastnost: znaky…

Pexeso • střední

Vektorová grafika

Přesouvání • lehké

Proměnné: základní principy

Pexeso • střední

Posloupnosti kouzel

Pexeso • lehké

Význam příkazů

Pexeso • lehké

Opakovací kouzla

Pexeso • střední

Opakování

Pexeso • střední

Software: mix

Rozhodovačka • těžké

Nevhodné vizualizace a jejich…

Rozhodovačka • střední

Viry, spam a sociální…

Krok po kroku • střední

Hesla a autentizace

Krok po kroku • střední

Vláček: opakované rozhodování

Rozhodovačka • střední

Vláček: posloupnost akcí

Rozhodovačka • lehké

Vláček: opakuj dokud

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • lehké

Kouzla: mix

Rozhodovačka • těžké

Kouzla: mix

Rozhodovačka • střední

Kouzla: mix

Rozhodovačka • lehké

Základy algoritmického…

Rozhodovačka • lehké

Základy algoritmického…

Rozhodovačka • střední

Základy algoritmického…

Rozhodovačka • těžké

Funkce

Rozhodovačka • lehké

Vnořeně opakovací kouzla

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: vnořené…

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: opakuj…

Rozhodovačka • střední

Opakuj dokud

Rozhodovačka • těžké

Opakuj dokud

Rozhodovačka • lehké

Deaktivace bomby: proměnné

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: proměnné

Rozhodovačka • lehké

Získávání dat

Krok po kroku • lehké

Proměnná kouzla

Rozhodovačka • těžké

Proměnná kouzla

Rozhodovačka • lehké

Vektorová grafika

Rozhodovačka • lehké

Proměnné: základní principy

Rozhodovačka • těžké

Zkreslení dat

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: rozcvička

Kód kostky

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka • lehké

Formát dat

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: funkce

Kód kostky

Kostky v Pythonu: cykly…

Kód kostky

Deaktivace bomby…

Rozhodovačka • těžké

Získávání dat

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: while…

Kód kostky

Kostky v Pythonu: for cyklus

Kód kostky

Vyjádření informací slovně…

Rozhodovačka • lehké

Výpravy kostek

Kód kostky

Funkce s parametry

Kód kostky

Nevhodné vizualizace a jejich…

Krok po kroku • střední

Procházky s rozhodováním II

Kód kostky

Posloupnosti kouzel

Rozhodovačka • těžké

Opakované rozhodování

Kód kostky

Funkce kostky

Kód kostky

Dvojité opakování

Kód kostky

Opakuj dokud

Kód kostky

Opakování

Kód kostky

Rozcvička kostek

Kód kostky

Procházky s rozhodováním

Kód kostky

Podmíněná kouzla: oblékání…

Rozhodovačka • lehké

Podmíněná kouzla: oblékání…

Rozhodovačka • těžké

Opakovací kouzla

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: buňky, řádky…

Psaná odpověď • střední

Tabulky: podmínky

Rozhodovačka • těžké

Součásti grafů, pojmy

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: buňky, řádky…

Psaná odpověď • lehké

Vizuální kódování dat

Rozhodovačka • střední

Technické problémy: ovládání…

Rozhodovačka • střední

Technické problémy: vstupní…

Rozhodovačka • střední

Řazení dat v tabulkách

Rozhodovačka • těžké

Řazení dat

Rozhodovačka • těžké

Technické problémy: mobilní…

Rozhodovačka • střední

Technické problémy: vstupní…

Krok po kroku • střední

Technické problémy: ovládání…

Krok po kroku • střední

Tabulky: odkazy

Rozhodovačka • těžké

Řazení dat v tabulkách

Krok po kroku • střední

Podmínky a větvení

Rozhodovačka • těžké

Základní kódování textu

Rozhodovačka • lehké

Tabulky: funkce

Krok po kroku • střední

Cyklus for s vnořenou…

Programování v Pythonu

Základní šifry

Krok po kroku • střední

Binární čísla: základy

Krok po kroku • střední

Sloupcové grafy

Krok po kroku • lehké

Opakuj dokud

Rozhodovačka • střední

Zpětné vazby

Rozhodovačka • střední

Tabulky: početní operace

Krok po kroku • střední

Grafy: nejkratší cesty

Rozhodovačka • těžké

Modely a skutečnost

Rozhodovačka • střední

Použití modelů a simulací

Rozhodovačka • střední

Kódování informací textem i…

Rozhodovačka • střední

Počítačové ikony

Rozhodovačka • lehké

Kódování informací obrázkem

Rozhodovačka • lehké

Umělá inteligence: mix

Rozhodovačka • těžké

Umělá inteligence: realita…

Rozhodovačka • těžké

Aplikace a schopnosti umělé…

Rozhodovačka • těžké

Umělá inteligence: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Historie umělé inteligence

Rozhodovačka • těžké

Vnořené cykly

Rozhodovačka • střední

Tabulky: početní operace

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: funkce

Rozhodovačka • těžké

Sloupcové grafy

Psaná odpověď • střední

Tabulky: rozsahy

Rozhodovačka • těžké

Sloupcové grafy

Rozhodovačka • těžké

Součásti grafů, pojmy

Rozhodovačka • střední

Tabulky: početní operace

Přesouvání • střední

Koláčové grafy

Rozhodovačka • těžké

Podmíněný příkaz (if): těžší

Programování v Pythonu

Slovníky

Programování v Pythonu

Cyklus while

Programování v Pythonu

Seznamy a řetězce: vnořené

Programování v Pythonu

Posloupnosti

Programování v Pythonu

Sloupcové grafy

Rozhodovačka • střední

Funkce II

Python želva

Ladění programů

Python želva

Rozlišování typů grafů

Rozhodovačka • střední

Proměnné II

Želví grafika

Želva s limitem II

Želví grafika

Bodové grafy

Psaná odpověď • střední

Kódování textu v počítačích

Rozhodovačka • střední

Základní kódování textu

Přesouvání • střední

Spojnicové grafy

Psaná odpověď • lehké

Emodži a Unicode symboly

Rozhodovačka • střední

Sloupcové grafy

Psaná odpověď • lehké

Grafy a abstrakce

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: základní porozumění

Psaná odpověď • střední

Řazení dat v tabulkách

Přesouvání • střední

Tabulky: základní porozumění

Přesouvání • lehké

Řazení dat v tabulkách

Rozhodovačka • lehké

Řazení dat v tabulkách

Rozhodovačka • střední

Řazení dat

Rozhodovačka • lehké

Řazení dat

Rozhodovačka • střední

Tabulky: buňky, řádky…

Rozhodovačka • těžké

Viry, spam a sociální…

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: početní operace

Rozhodovačka • střední

Textový procesor

Rozhodovačka • těžké

Vzory s opakováním I

ProgMalování

Počítačové ikony

Pexeso • lehké

Počítačové ikony

Přesouvání • střední

Počítačové ikony

Rozhodovačka • střední

Kódování informací obrázkem

Rozhodovačka • střední

Izomorfní grafy

Rozhodovačka • těžké

Vektorová grafika

Přesouvání • střední

Typy souborů

Rozhodovačka • těžké

Textový procesor

Rozhodovačka • střední

Bitmapová grafika

Rozhodovačka • lehké

Vektorová grafika

Rozhodovačka • střední

Bitmapová grafika

Rozhodovačka • střední

Grafy: nejkratší cesty

Psaná odpověď • střední

Grafy a abstrakce

Psaná odpověď • střední

Řazení dat

Přesouvání • lehké

Evidence příšerek

Přesouvání • lehké

Tabulky: základní porozumění

Rozhodovačka • těžké

Monitoring zdraví

Rozhodovačka • střední

Rozšířená cvičení

Kódování informací obrázkem

Pexeso • lehké

SQL: select

Rozhodovačka • střední

SQL: základy

Rozhodovačka • střední

Relační databáze

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby…

Rozhodovačka • lehké

Technické problémy: mix

Rozhodovačka • střední

Posloupnosti kouzel

Rozhodovačka • lehké

Přenos dat

Rozhodovačka • střední

Informace, velikost dat

Rozhodovačka • střední

Hardware: mix

Rozhodovačka • lehké

Grafy: nejkratší cesty

Rozhodovačka • střední

Grafy a abstrakce

Rozhodovačka • střední

Textový procesor

Rozhodovačka • lehké

Koláčové grafy

Rozhodovačka • střední

Koláčové grafy

Rozhodovačka • lehké

Sloupcové grafy

Rozhodovačka • lehké

Prezentace

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: proměnné

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby…

Rozhodovačka • střední

Software: typy aplikací…

Rozhodovačka • těžké

Operační systémy

Rozhodovačka • těžké

Viry, spam a sociální…

Rozhodovačka • lehké

Tabulkový editor: mix

Rozhodovačka • střední

Tabulkový editor: mix

Rozhodovačka • lehké

Software: mix

Rozhodovačka • střední

Historie počítačů

Rozhodovačka • těžké

Digitální identita

Rozhodovačka • lehké

Digitální identita

Rozhodovačka • střední

Historie počítačů

Rozhodovačka • střední

Historie počítačů

Rozhodovačka • lehké

Operační systémy

Rozhodovačka • střední

Software: typy aplikací…

Rozhodovačka • střední

Proměnná kouzla

Rozhodovačka • střední

Opakovací kouzla

Rozhodovačka • lehké

Chování na internetu

Rozhodovačka • střední

Bezpečnost: mix

Rozhodovačka • střední

Viry, spam a sociální…

Rozhodovačka • střední

Podmíněná kouzla: oblékání…

Rozhodovačka • střední

Tabulky: buňky, řádky…

Rozhodovačka • střední

Hardware: mix

Rozhodovačka • těžké

Hardware: mix

Rozhodovačka • střední

Opakovací kouzla

Rozhodovačka • střední

Tabulky: funkce

Rozhodovačka • lehké

Tabulky: početní operace

Rozhodovačka • lehké

Tabulky: rozsahy

Rozhodovačka • lehké

Tabulky: buňky, řádky…

Rozhodovačka • lehké

Prezentace

Rozhodovačka • střední

Prezentace

Rozhodovačka • lehké

Posloupnosti kouzel

Rozhodovačka • střední

Zkratky internetové…

Rozhodovačka • střední

Opakování

Rozhodovačka • těžké

Opakování

Rozhodovačka • střední

Funkce

Rozhodovačka • těžké

Funkce

Rozhodovačka • střední

Proměnné: základní principy

Rozhodovačka • střední

Podmínky a větvení

Rozhodovačka • střední

Podmínky a větvení

Rozhodovačka • lehké

Proměnné: základní principy

Rozhodovačka • lehké

Tabulky: podmínky

Rozhodovačka • střední

Tabulky: rozsahy

Rozhodovačka • střední

Tabulky: odkazy

Rozhodovačka • střední

Opakování

Rozhodovačka • lehké

Společná vlastnost: slova

Rozhodovačka • lehké

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka • lehké

Tabulky: funkce

Rozhodovačka • střední

Bitmapová vs. vektorová…

Rozhodovačka • střední

Základní kódování textu

Rozhodovačka • střední

Podmíněný příkaz (if)…

Programování v Pythonu

Řetězce: základy

Programování v Pythonu

Seznamy

Programování v Pythonu

Cyklus for

Programování v Pythonu

Proměnné

Želví grafika

Želva s limitem

Želví grafika

Ladění obrázků

Želví grafika

Vzory s opakováním

Želví grafika

Kreslení

Želví grafika

Víc skřítků

Šipkovaná

Sběr hříbků

Šipkovaná

Proměnné a podmínky

Python želva

Proměnné

Python želva

Funkce

Python želva

Opravdová výzva

Autíčka

Funkce

ProgMalování

Proměnné

ProgMalování

Vzory s opakováním II

ProgMalování

Ladění obrázků

ProgMalování

Tabulky: početní operace

Přesouvání • lehké

Kódování informací obrázkem

Přesouvání • lehké

Kódování informací obrázkem

Přesouvání • střední

Bitmapová grafika

Přesouvání • střední

Přepis textu: Písničky

Psaní všemi deseti

Zrychlující doprava

Psaní všemi deseti

Čítače

Plošinovka

Čarování s podmínkami

Plošinovka

Duch

Plošinovka

Pavouci a střely

Plošinovka

Rozšířené podmínky

Plošinovka

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence