Rozhodovačka – 5. třída (5. ročník)

Základní a rychlé cvičení, kdy vybíráte ze dvou nabízených možností.Tímto způsobem můžete procvičovat širokou škálu znalostí a dovedností: algoritmické myšlení, programování v Pythonu, bezpečnost, práci s daty, ...

Vybrána třída: 5. třída (široký výběr)

Algoritmické myšlení

Rozpoznávání vzorů
Společná vlastnost   
Společná vlastnost: slova
Vzory v posloupnostech   
Číselné řady obrázkově
Popis vzorů   
Číselné řady s popisem
Zpětné inženýrství
Slovní vztahy
Rozklad obrázků na části   
Vzory z dlaždic
Základy algoritmického myšlení
Posloupnost příkazů   
Vláček: posloupnost akcí
Posloupnosti kouzel
Deaktivace bomby: posloupnosti
Opakování   
Opakovací kouzla
Deaktivace bomby: opakování
Podmínky a větvení   
Podmíněná kouzla: oblékání příšerek
Deaktivace bomby: podmínky
Opakuj dokud   
Vláček: opakuj dokud
Deaktivace bomby: opakuj dokud
Opakované rozhodování   
Vláček: opakované rozhodování
Vnořené cykly   
Vnořeně opakovací kouzla
Deaktivace bomby: vnořené cykly
Základy algoritmického myšlení: mix
Kouzla: mix
Deaktivace bomby: mix
Proměnné
Proměnné: základní principy   
Proměnná kouzla
Deaktivace bomby: proměnné
Cykly s proměnnými   
Podmínky s proměnnými   
Funkce a zobecňování
Zobecňování programů

Logika a řešení problémů

Logika
Logické výroky
Bájná logika
Negace tvrzení

Kódování a modelování

Kódování informací
Kódování informací obrázkem   
Počítačové ikony
Emodži a Unicode symboly
Kódování informací textem i jinak   
Kódování textu a šifrování
Základní kódování textu   
Zkratky internetové komunikace
Kódování obrazu a zvuku
Bitmapová grafika   
Vektorová grafika   
Přenos a komprese dat
Informace, velikost dat   
Modelování pomocí grafů
Grafy a abstrakce   
Grafy: nejkratší cesty   
Modelování vztahů a systémů
Vlastnosti a vztahy   

Práce s daty

Sběr a evidence dat
Získávání dat   
Vyjádření informací slovně a číslem   
Formát dat   
Základy práce s daty
Tabulky: základní porozumění   
Řazení dat   
Řazení dat v tabulkách   
Vztahy grafů a tabulek   
Vizualizace dat: principy
Součásti grafů, pojmy   
Vizualizace dat: typy grafů
Rozlišování typů grafů   
Sloupcové grafy   
Koláčové grafy   
Spojnicové grafy   
Bodové grafy   
Tabulkový editor
Tabulky: buňky, řádky, sloupce   
Tabulky: početní operace   
Tabulky: rozsahy   
Tabulkový editor: mix

Příprava dokumentů

Typografie
Typy písma   
Interpunkce a speciální znaky   
Typografie: mix
Příprava textů a prezentací
Prezentace   
Textový procesor   
Multimédia
Digitální fotografie

Digitální technologie

Hardware
Typy počítačů   
Historie počítačů   
Vstupní a výstupní zařízení   
Procesor a architektura   
Paměť   
Hardware: mix
Software
Typy souborů   

Použití technologií

Práce s informacemi
Vyhledávání na internetu   
Komunikace
E-mailová komunikace   
Online spolupráce   
Chování na internetu   
Informační systémy
Digitální identita   
Bezpečnost
Hesla a autentizace   
Viry, spam a sociální inženýrství   
Zabezpečení zařízení   
Bezpečnost: mix
Řešení technických problémů
Technické problémy: ovládání počítače
Technické problémy: vstupní a výstupní zařízení
Technické problémy: mobilní zařízení
Technické problémy: mix
Technologie a zdraví
Ergonomie   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence